Έρευνα του Levy Institute, που υπογράφουν οι Martin Binder και Alex Coad, αναλύει τον πολυεπίπεδο αντίκτυπο της ανεργίας, στα άτομα που έχασαν την εργασία τους. Επίσης προτείνει δράσεις που θα μπορούσαν να διδάξουν στο άτομο τις απαραίτητες ψυχολογικές ικανότητες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα δυσμενή γεγονότα της ζωής.

Όπως αναφέρεται, η απώλεια της εργασίας για ένα άτομο και η μετατροπή του σε άνεργο, έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων: Όχι μόνο χάνει το εισόδημα του, αλλά επίσης πληρώνει τα «ψυχολογικά κόστη», τα οποία ξεπερνούν την απώλεια εισοδήματος.