Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Πρώτοι στην εργασία    Τα στερεότυπα στην Ευρώπη για τους εργατικούς πολίτες των βόρειων χωρών και τους τεμπέληδες των νότιων χωρών δεν ισχύουν, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

    Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση με τους εργαζομένους στις άλλες χώρες της Ε.Ε, κατά μέσο όρο 42 ώρες την εβδομάδα, ενώ δεν είναι μακριά οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι με 39 ώρες την εβδομάδα.

    Αντίθετα, τις λιγότερες ώρες, 31 την εβδομάδα, εργάζονται οι Ολλανδοί, ενώ οι Γερμανοί εργάζονται 36 ώρες την εβδομάδα.

    Επομένως, αναφέρει η εφημερίδα, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι στον Νότο της Ευρώπης δεν εργάζονται αρκετά σκληρά, αλλά ότι η παραγωγικότητά τους είναι μικρότερη σε σχέση με τον Βορρά.

    Οι Έλληνες παράγουν λιγότερο από 18,5 ευρώ κάθε ώρα εργασίας, οι Ισπανοί 24,4 ευρώ και οι Πορτογάλοι 13,8 ευρώ, ενώ από την άλλη πλευρά οι Ολλανδοί παράγουν 39,5 ευρώ και οι Γερμανοί 38,7 ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ

    

Για μια προοδευτική κοινωνική πολιτικήΑς υποθέσουμε ότι η χώρα βρισκόταν σε μια άλλη οικονομική συγκυρία και ότι η πολιτεία μπορούσε να διαθέσει ένα σημαντικό μέγεθος δημοσίων πόρων για κοινωνικές δαπάνες. Το ερώτημα είναι το εξής: Τι είδους κοινωνική πολιτική θα έπρεπε να ασκήσει μια προοδευτική διακυβέρνηση;

Το γεγονός ότι σήμερα δαπανώνται αρκετά δισεκατομμύρια για «κοινωνικούς σκοπούς» δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη ότι διαθέτουμε είτε κοινωνική πολιτική είτε ένα συγκροτημένο κράτος πρόνοιας. Υπό την ευρεία έννοια μια ατέλειωτη σειρά παροχώναπό τις μόνιμες αγροτικές επιδοτήσεις και τη δημόσια εργοδοσία ως τις αλλεπάλληλες νομιμοποιήσεις της αυθαίρετης δόμησης και την έλλειψη κτηματολογίου, την ανοχή της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και την πληθώρα των μικροπρονομίων στο ασφαλιστικό ή στη φορολογία με βάση τις συντεχνιακές πρακτικέςαποτελούν στην πραγματικότητα την κοινωνική πολιτική «ala grecque».

Σε αυτό το ιδιότυπο μείγμα κοινοβουλευτικών θεσμών και πελατειακών πρακτικών το κράτος ορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δομή και τον χαρακτήρα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Το ουσιώδες στοιχείο δεν είναι τόσο η αναντιστοιχία μεταξύ δαπανών και αποτελεσμάτων όσο το γεγονός ότι η αναντιστοιχία αυτή τελικά αποτελεί το μέτρο του δημοκρατικού ελλείμματος του πολιτικού μας συστήματος.

Δεν χρειαζόμαστε άλλο τεκμήριο από το εξής: Η κρίση των μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη χώρα μας συνίσταται κατά μείζονα λόγο στον ταχύτατο περιορισμό των δυνατοτήτων κοινωνικής ανέλιξης και προόδου και στην εξάντληση της ικανότητας της οικογένειας να απορροφά τους κοινωνικούς κινδύνους και να παρέχει προστασία με τους παραδοσιακούς τρόπους.

Υπό τις συνθήκες αυτές η αξίωση από μια προοδευτική διακυβέρνηση σήμερα είναι σαφέστερη από ποτέ: Η αναπροσαρμογή των δομών και των πόρων προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Κράτους Ευκαιριών και Δυνατοτήτων. Κοινωνική προστασία των πραγματικά αδυνάμων αλλά κυρίως διευρυμένη παροχή «ευκαιριών» και δημιουργία δυνατοτήτων κοινωνικής ανέλιξης σε ευρείες κοινωνικές κατηγορίες.

Στη διαμόρφωση της Νέας Κοινωνικής Πολιτικής τα ζητήματα που τίθενται είναι πέντε: (α) η φύση των υπηρεσιών, (β) ο προσδιορισμός των αποδεκτών, (γ) οι μηχανισμοί και οι δομές παροχής των υπηρεσιών, (δ) το κόστος και οι πόροι, και (ε) οι θεσμοί αξιολόγησης των πολιτικών και κοινωνικής λογοδοσίας των μηχανισμών παροχής, δηλαδή η απαίτηση για κοινωνική διαφάνεια της πολιτικής.

Στη χώρα μας η έννοια της «δημόσιας υπηρεσίας» ορίζεται κατά κύριον λόγο από το ιδιοκτησιακό καθεστώς τού φορέα που την παρέχει και το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων σε αυτήν, δηλαδή η έμφαση αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στο «Δημόσιο» και μόνο περιθωριακά στην «υπηρεσία». Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει και σε μια αντιστροφή, πολλές φορές, μεταξύ «μέσων» και «σκοπών», όπου το μέσον γίνεται ο σκοπός της πολιτικής.

Σε μια άλλη λογική όμως, δημόσια υπηρεσία είναι αυτή που εξυπηρετεί με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τον πολίτη, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, είναι υπό δημόσιο έλεγχο, αξιολόγηση και εποπτεία, και λογοδοτεί στην κοινωνία ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορέα που την παρέχει. Στο πλαίσιο αυτό η αξίωση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας από μια προοδευτική διακυβέρνηση- πρέπει να- είναι ο μετασχηματισμός του τρόπου, των μηχανισμών και των δομών παροχής των δημοσίων και ιδιαίτερα των κοινωνικών υπηρεσιών. Το έλλειμμα του κοινωνικού κράτους σήμερα στη χώρα μας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με καινοτομικές μεθόδους κοινωνικής πολιτικής, που ενεργοποιούν υπαρκτές δυνάμεις οι οποίες σήμερα αργούν και συνδυάζουν δημιουργικά την παραδοσιακή κρατική παρέμβαση με την ιδιωτική πρωτοβουλία, τον μη κερδοσκοπικό τομέα και τον εθελοντισμό, υπό δημόσια εποπτεία, έλεγχο και αξιολόγηση.

*Ο κ. Ηλίας Κικίλιας είναι διοικητής του ΟΑΕΔ.

Η ανεργία βάζει "βόμβα" στην κτηματαγοράΒόμβα στα θεμέλια της ήδη προβληματικής κτηματαγοράς, έρχεται να βάλει η έκρηξη της ανεργίας η οποία έφτασε το 13,9% τον περασμένο Νοέμβριο, όπως ανακοινώθηκε χθες.

Οι όποιες ελπίδες για ανάκαμψη μετά από 1-2 χρόνια μάλλον θα αποδειχθούν φρούδες εξαιτίας ακριβώς των υψηλών ποσοστών ανεργίας αλλά και της «ποιότητας» αυτής. Ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι η αύξηση του αριθμού των ανέργων προκαλεί διπλό χτύπημα στην οικοδομή και την κτηματαγορά.

1. Αφενός η αγορά χάνει υποψήφιους πελάτες, δηλαδή όταν κάποιος μένει άνεργος με τίποτε δε θα σκεφτεί να αγοράσει κάποιο ακίνητο. Το χειρότερο είναι ότι η ανεργία χτυπά κυρίως το πιο παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού και τους καλύτερους πελάτες της κτηματαγοράς. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις ηλικίες 15-24 ετών (35,6%) και 25-34 ετών (17,9%). Αυτό δε σημαίνει ότι και η επόμενη ηλικιακή ομάδα δεν πλήττεται από την ανεργία και έχει εγκαταλείψει το όνειρο απόκτησης κατοικίας.

2. Αφετέρου υπάρχουν κι εκείνοι που μένουν άνεργοι αλλά έχουν αγοράσει ήδη κάποιο σπίτι με δάνειο. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα δηλώσουν αδυναμία εξυπηρέτησης των δόσεων του στεγαστικού τους. Οι τράπεζες θα ξεκινήσουν κατασχέσεις, το απόθεμα θα πέσει στην αγορά και θα συνεχιστεί η υπερπροσφορά ακινήτων. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο εστίασε και η ανάλυση του διεθνούς οίκους αξιολόγησης Fitch που πριν μερικές ημέρες προέβλεψε πτώση τιμών 15% στη διετία.

Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη πληγή για την κτηματαγορά που προέρχεται από την ανεργία. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι μεγάλες υποχωρήσεις της οικοδομικής δραστηριότητας εκεί που παρατηρείται και μεγαλύτερη ανεργία. Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (16,2%), στα νησιά του Ιονίου (16,2%) και στη Δυτική Μακεδονία (15,4%). Στην πρώτη περιοχή πέρυσι πτώση 12,8 στις άδειες, 18,4% στην επιφάνεια και 19,2% στον όγκο. Στη δεύτερη περιοχή η πτώση ήταν 4,9%, 15% και 16,9%. Στην τρίτη περιοχή η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε 23,3%, 27% και 32%.

Οσο, λοιπόν, θα συνεχίζεται η έκρηξη της ανεργίας τόσο η κτηματαγορά δε θα μπορεί να ξεπεράσει την κρίση. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ κάνουν λόγο για πάνω από 1 εκατ. ανέργους όταν σήμερα μόλις αγγίζουν τις 700.000.
http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=17056