Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Συνέδριο ομοσπονδίας εκπαιδευτικών λειτουργών ΟΑΕΔ

Επικράτηση της Δύναμης Ανανέωσης έναντι της ΔΑΚΕ στις εκλογές της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας

Για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.
 Έγκυρα 158 Λευκά 2 Άκυρα 2

Δύναμη Ανανέωσης έλαβαν 92 , ποσοστό 58.3%
 Εκλέγονται:  4
Μπαζιάνας Γιώργος          78
Μακρή Κλεονίκη              42
Αντζούρης Γαρύφαλλος    31
Κωστούλας Απόστολος    31       

ΔΑΚΕ Κεντρικής Ελλάδας  έλαβαν 53 ,  ποσοστό 33,.5%