oaednews

Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Δημόσιο: «Άνοιξε» το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών – Ποιοι μπορούν να εγγραφούνΣε λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή ηηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, η οποία τηρείται από το ΑΣΕΠ. Μέσω του Μητρώου θα καλυφθούν επιτελικές θέσεις του δημοσίου, γενικοί, ειδικοί, διοικητικοί, τομεακοί γραμματείς και οι αναπληρωτές τους, καθώς και διοικητές Οργανισμών.
Παλαιότερες εκτιμήσεις του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, υπολόγιζαν σε 40.000 – 45.000 τους δημοσίους υπαλλήλους που δυνητικά μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες στελέχωσης επιτελικών θέσεων.

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο http://goo.gl/bzobgj  μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) τουΠανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Λειτουργούν οι παρακάτω Κατευθύνσεις:
1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση
2. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
3. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
4. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
5. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων διευρύνει τις δραστηριότητές του και στην Πρέβεζα

Την διεύρυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων στην περιοχή της Πρέβεζας συζήτησαν με τον Δήμαρχο Χρήστο Μπαϊλη ο διευθυντής του ΚΕΚ Αργύριος Κύρκος, ο  Δ/ντής Σπουδών Παλάσχας Ιωάννης και ο προϊστάμενος του ΟΑΕΔ Πρέβεζας Δημήτρης Κώτσης.

Αναδρομικές προσλήψεις στους Δήμους - Τι ισχύει

Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει.
Ειδικότερα,
«Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισµοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει...».
Με την αριθµ. 9 (Α.Π. 8402/16-3-2016) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. έγινε γνωστό ότι, εάν εκκρεµούν διορισµοί επιτυχόντων παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει κατά προτεραιότητα να ολοκληρώσουν τους διορισµούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Στο άρθρο 21 του ανωτέρω Κώδικα ορίζεται ότι:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. ΝΕΟ Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                           Αρ πρωτ. 1/28-07-2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ


Σας ενημερώνουμε,
ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συλλόγου,
το νεοεκλεγμένο Δ.Σ.  συνήλθε 20/07/2016 και εξέλεξε μεταξύ των μελών του
Ως Πρόεδρο τον Ράφτη Νικόλαο
Ως Αντιπρόεδρο τον Νεραντζή Βραχιώνη
Ως Γραμματέα την Σχοινά Αναστασία

Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό τομέα

Σημείωση του blog oaednews:" Η αναγνώριση αφορά προυπηρεσία, που έχει διανυθεί μόνο στον ιδιωτικό τομέα"
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, πέραν της βαθμολογικής ένταξης και
 επομένως βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη και κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Αυτό σημειώνει σε εγκύκλιό που απέστειλε το πρωί της Πέμπτης προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει και η ίδια η εγκύκλιος, με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα συμπεριλαμβάνεται στα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής η αναγνώριση της προαναφερόμενης προϋπηρεσίας και συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ. 3β, υποπερ. ββ του άρθρου 85 του Υ.Κ. προβλέπονται τα εξής: «ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και…».Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά