Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


Πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών συνολικού κόστους 60.000.000,00€, προωθεί ο ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010.Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης προγράμματος 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ»Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 60.000.000,00€ και θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.500 άτομα.Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης: 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετώνΠροτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους: • μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.• με δικαίωμα επιδότησης ανεργίαςΗ διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 €.Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στο σχετικό πληροφοριακό έντυπο που έχει αναρτηθεί στο site του ΟΑΕΔ.Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΕΔ www.oaed.gr από 05/07/2010.

Παραλειπόμενα του 27ου Συνεδρίου...


Τη δημιουργία intranet προανήγγειλε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ.Κικίλιας στο 27ο Συνέδριο των Υπαλλήλων του Οργανισμού.
Μέσα από το δίκτυο αυτό θα μπορούν οι εργαζόμενοι να αναζητούν πληροφορίες, νόμους και εγκυκλίους, αλλά και να καταθέτουν σοβαρές απόψεις και προτάσεις.