Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνάπτουν δύο συμβάσεις εργασίας με δύο σχολεία την ίδια σχολική χρονιά, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο   Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί νόμιμα μπορούν να καταρτίζουν δύο ανεξάρτητες συμβάσεις εργασίας με δύο σχολεία κατά την ίδια σχολική χρονιά, αρκεί η κάθε μια από τις συμβάσεις αυτές να μην προβλέπει διδασκαλεία η οποία να υπερβαίνει τις 11 ώρες εβδομαδιαίως και υποχρέωσε το ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει το ποσό των 1.879 ευρώ σε εκπαιδευτικό για την απώλεια της μισθοδοσίας της, καθώς δεν της επέτρεψαν να εργαστεί σε δεύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα και 500 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη.

    Ειδικότερα, η νομοθεσία προβλέπει ότι για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών καταρτίζεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 11 ώρες.

    Κατά συνέπεια, ερμηνεύοντας οι δικαστές την εκπαιδευτική νομοθεσία, έκριναν ότι "ουδόλως προκύπτει απαγόρευση στους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς να καταρτίζουν πλείονες της μιας συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, με περισσότερα δηλαδή σχολεία και με άθροισμα των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης σε αυτά μεγαλύτερο των 11 ωρών". Αντίθετα, μάλιστα, τονίζουν οι αρεοπαγίτες, "η σχετική απαγόρευση κρίνεται ότι αφορά την απασχόληση σε κάθε συγκεκριμένο σχολείο, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 11 ώρες".

    Εξάλλου, επισημαίνει η αρεοπαγιτική απόφαση "αν ο νόμος απαγόρευε τη σύναψη περισσότερων συμβάσεων των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και την υπέρβαση των 11 ωρών συνολικά και για όλα τα σχολεία απασχόλησης του, θα προβλέπει τούτο ρητά, πράγμα που δεν συνέβη".

    Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης καθηγήτρια πιάνου (εκπαιδευτικός κλάδο ΠΕ 16) από το έτος 1988 μέχρι το 2003 είχε εργαστεί σε διάφορα μουσικά σχολεία με ετήσιες συμβάσεις εργασίας διδασκαλίας πιάνου, αμειβόμενη με ωριαία αντιμισθία. Το καλοκαίρι του 2003 κατέθεσε τα σχετικά δικαιολογητικά και ζήτησε να τοποθετηθεί στο μουσικό γυμνάσιο Αλίμου για τη σχολική περίοδο 2003 - 2004.

    Η τοποθέτηση της εγκρίθηκε μεν, αλλά όταν προσήλθε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εργασίας της ζητήθηκε να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει άλλη σύμβαση ωρομίσθιου καθηγητή σε άλλο σχολείο. Όμως η καθηγήτρια πιάνου είχε ήδη υπογράψει σύμβαση για εξάωρη εβδομαδιαία απασχόληση με δημοτικό ολοήμερο σχολείο και όταν αρνήθηκε να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση, δεν της επέτρεψαν να εργαστεί, παρά το γεγονός ότι στην προκήρυξη δεν περιλαμβάνοντας κανένας σχετικός όρος. Η ωρομίσθια εκπαιδευτικός ζήτησε εγγράφως από το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας να διευκρινιστεί το όλο θέμα, αλλά ουδέποτε έλαβε απάντηση.

    Κατόπιν αυτών, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η σύμβαση εργασίας που θα υπέγραφε η εκπαιδευτικός, εάν "δεν μεσολαβούσε η αδικοπρακτική συμπεριφορά" των οργάνων του Δημοσίου, θα ήταν τουλάχιστον οκτάωρη απασχόληση εβδομαδιαίως. ¨Έτσι, επισημαίνει η δικαστική απόφαση, η εκπαιδευτικός για τη σχολική χρονιά 2003 - 2004 από το μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου απώλεσε τις καθαρές αποδοχές που "θα αποκέρδαινε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων" οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 1.879 ευρώ και για το λόγο αυτό πρέπει να της επιδικαστούν εντόκως.

    Παράλληλα, όμως η εκπαιδευτικός υπέστη και "ψυχική ταλαιπωρία, άγχος και στενοχώρια, δηλαδή, ηθική βλάβη" από τη συμπεριφορά των οργάνων του Δημοσίου και προς αποκατάσταση των πραγμάτων πρέπει να τις επιδικαστεί το ποσό των 500 ευρώ.

    Με το σκεπτικό αυτό ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου που ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία δικαίωσε την εκπαιδευτικό, ενώ υποχρέωσε το Δημόσιο να καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στα 300 ευρώ.

    Παν. Τσιμπούκης
απε
    

Ξεκινά η υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχείρησης
Μια και μοναδική διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε μία ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη, θα επιτυγχάνεται μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης που ξεκινάει τη λειτουργία της από αύριο Δευτέρα 04.04.2011. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ, με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11 και σε μία μέρα αντί για 38.  Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.
Για την εφαρμογή της ΥΜΣ ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ), μιας μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.
Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας στάσης με το ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.


Η ανεργία φέρνει αποκέντρωση


ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΩΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΛΕΟΝ, ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ΣΤΡΟΦΗ που δεν έγινε ποτέ από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας στον αγροτικό τομέα δείχνει να πραγματοποιείται τώρα διά... της κρίσης.
Οι χιλιάδες νέοι που εγκαταλείπουν τις πόλεις, αναζητώντας καλύτερο μέλλον στην επαρχία, στρέφονται στη γεωργία κομίζοντας τις δικές τους ιδέες.
Οι περισσότεροι δοκιμάζουν από την αρχή σε βιολογικές καλλιέργειες, καινοτόμες παραγωγές, εισαγωγές νέων προϊόντων και δημιουργία τοπικών μονάδων. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στις περιοχές του Κιλκίς, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας όπου σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. παρατηρείται 5πλασιασμός των καλλιεργητών.
Σε αυτές τις περιοχές την τελευταία διετία ανθίζουν νέες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα του ροδιού (καθώς εξασφαλίζει εκ των προτέρων την πώληση της παραγωγής σε επιχειρήσεις), των ακτινιδίων, των μήλων, των κηπευτικών αλλά και προϊόντων ονομασίας προέλευσης, όπως είναι ο κρόκος στην Κοζάνη και η τρούφα στην Πιερία.
Αύξηση απασχόλησης
Σε σχετική έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ, που είχε παρουσιαστεί πρόσφατα, γίνονταν λόγος για 38.000 άτομα -κυρίως νέους- που γύριζαν στα χωράφια. Την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας «χτυπούν» κόκκινο, τα στοιχεία δείχνουν πως η κρίση μπορεί να αποδειχθεί για τους αγρότες-γεωργούς μία καλύτερη ευκαιρία. Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, η τάση αύξησης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 7% υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην αντιμετώπιση της ύφεσης που πλήττει την αγορά εργασίας, σε όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
Το ενδιαφέρον είναι πως τους τελευταίους έναν-δύο μήνες αυτή η τάση γίνεται εντονότερη, σε σημείο που δεν αποκλείεται να ξεπεράσει συνολικά τις πενήντα χιλιάδες μέσα στο πρώτο 6μηνο. Ανάλογη τάση καταγράφει και η Εθνική Στατιστική Αρχή, που μάλιστα σημειώνει πως πρόκειται κατά κύριο λόγο για νέους (έως 32 ετών) που πλέον γίνονται αγρότες με τη βούλα αφού εγγράφονται στους συνεταιρισμούς.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι... νέοι αγρότες ξεπερνούν πλέον τις εξήντα χιλιάδες και προέρχονται κυρίως από ανθρώπους που προηγουμένως απασχολούνταν στον κλάδο των κατασκευών και του τουρισμού. Προκύπτουν δε επί μέρους ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς η κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, τα χιλιάδες λουκέτα σε μεσαίες οικοδομικές επιχειρήσεις, υποχρεώνουν αρκετούς να στραφούν προς την αγροτο-γεωργία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, οι βιοκαλλιεργητές που το 2000 δεν ξεπερνούσαν τους 5.343, το 2008 ξεπέρασαν τους 30.000 και υπολογίζεται πως το 2010 θα πλησιάζουν τους σαράντα χιλιάδες.
Δυτική Ελλάδα
Από σχετική μελέτη της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας προκύπτει πως για την τριετία 2008-2010 μόνον η Πελοπόννησος και τα νησιά του Ιονίου παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Ο αγροτικός τομέας απασχολεί το 2010, αμέσως μετά το εμπόριο, το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, που εκτιμώνται σε 551,3 χιλ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξεως του 12,5% στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας.
Ενα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά στη μερική γεωργική απασχόληση, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην κατηγορία των μισθωτών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Το ποσοστό φτάνει το 40%, με αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά στη μερική απασχόληση. Επιπλέον ο κλάδος των δενδρωδών καλλιεργειών, περιλαμβανομένων και των αμπελώνων, απορρόφησε στο διάστημα της αναφερόμενης τριετίας περισσότερες από 27.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Σε επίπεδο χώρας προκύπτει σημαντικότερη αύξηση της απασχόλησης στη μεσαία κατηγορία ηλικιών (45-64 ετών), αναφερόμενη κυρίως στη δυτική Μακεδονία, στη δυτική Ελλάδα και στη Θεσσαλία. 
enet.gr

βλεπε σχετικά:
http://oaednews.blogspot.com/2011/03/blog-post_9384.html

Καταγγέλλει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την στάση του στις δικαστικές αποφάσεις για συμβασιούχους   Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους που συνήλθε σήμερα στην Αθήνα, ζητάει την άμεση παρέμβαση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που υπέγραψαν πρακτικό, με το οποίο ζητούν να ελεγχθεί η χορήγηση προσωρινών διαταγών από δικαστές στις περιπτώσεις των συμβασιούχων του δημοσίου και των απασχολουμένων με το πρόγραμμα «stage».

    Ειδικότερα, η Ολομέλεια αναφέρει ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη συνεδρίασή του, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, «προέβη σε υποθετικές διαπιστώσεις, οι οποίες προσβάλλουν και συκοφαντούν πρωτίστως την ίδια τη λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης».

    Συγκεκριμένα, συνεχίζει η Ολομέλεια «κατά τρόπο πρωτοφανή και απαράδεκτο, το Ν.Σ.Κ. ελέγχει τη χορήγηση - καθώς και την ενδεχόμενη διατήρησή τους στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων - προσωρινών διαταγών

    από τους αρμόδιους δικαστές στις περιπτώσεις των συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα με πρόγραμμα «stage»». Προφανώς, υπογραμμίζει η Ολομέλεια τα μέλη του Ν.Σ.Κ. «αγνοούν ότι, βάσει του άρθρου 87 του Συντάγματος, οι δικαστές απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία».

    Ακόμη, οι δικηγόροι τονίζουν ότι «το Ν.Σ.Κ. αξιώνει τη συμμόρφωση της δικανικής κρίσης σε

    νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων και εν προκειμένω του Αρείου Πάγου,

    στον οποίο «αναγνωρίζει» τη μη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αρμοδιότητα του «αυθεντικού φορέα ενοποίησης της νομολογίας»».

    Με άλλα λόγια, διευκρινίζει η Ολομέλεια, «το ΝΣΚ ζητά να συμμορφώνονται οι δικαστές με προηγούμενα νομολογιακά πορίσματα, ακόμα και αν έχουν αντίθετη νομική άποψη, νόμιμα αιτιολογημένη και σύμφωνη με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ ένα τέτοιο αίτημα είναι αδιανόητο, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και ο ίδιος ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι διάχυτος, παρεμπίπτων και

    συγκεκριμένος.

    Περαιτέρω, αναφέρουν οι δικηγόροι, «το Ν.Σ.Κ. στηλιτεύει αόριστα και απροσδιόριστα, μη

    κατονομαζόμενες υποτιθέμενες δικηγορικές πρακτικές, παραβλέποντας ότι στις αντίστοιχες περιπτώσεις, οι πρακτικές αυτές επιδοκιμάζονται - και άρα κρίνονται σύννομες - από τα ίδια τα δικαστήρια. Ωστόσο, από ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι το Ν.Σ.Κ., θ’ αναμέναμε την

    υπεύθυνη τοποθέτησή του στα ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του και όχι να επιδίδεται σε κρίσεις και σχόλια που απαξιώνουν το θεσμικό του ρόλο εντός της Δημόσιας Διοίκησης και δίνουν αφορμή σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου να κάνουν λόγο για «παραδικαστικά κυκλώματα».

    Εν τέλει, αν τα μέλη του Ν.Σ.Κ. γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο, ας προβούν σε επώνυμες καταγγελίες ζητώντας να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους αντίστοιχους Δικαστές. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν τους επιτρέπεται να σπιλώνουν με αυτό τον τρόπο τη Δικαιοσύνη στο σύνολό της και να παρεμβαίνουν στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των

    δικαστών».

    Π.Τσ

    ΑΠΕ