Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Ι.Κ.Α.: Απεστάλη η εγκύκλιος για την αυτασφάλιση ανέργων


Απεστάλη σήμερα, σε όλα τα υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α., η εγκύκλιος για την αυτασφάλιση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών.


Στα έξοδα της αυτασφάλισης, θα συμμετέχει και ο εργοδότης, εάν υπάρχει καταγγελία της σύμβασης, είτα πρόκειται για ατομική ή για ομαδική απόλυση. Το ποσοστό της συμμετοχής σε τέτοιες περιπτώσεις για τους εργοδότες, ανέρχεται στο 50% για τους ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και σε 80% για του ασφαλισμένους έως 64 ετών.