Από λουκέτα σε 10 κρατικούς φορείς και καταργήσεις θέσεων σε Οργανισμούς που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ θα προκύψει η δεξαμενή των 1.800 απολύσεων. Προγραμματίζονται ισάριθμες προσλήψεις τον Ιούνιο από τους επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.