Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Πέντε τηλεφωνήματα τη μέρα από υποψήφιους αυτόχειρες!


Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία και οι επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν μια σημαντική αύξηση σε ποσοστά αυτοκτονιών στην Ελλάδα, η οποία αγγίζει το 40% λόγω της οικονομικής κρίσης και των κυκλωμάτων τοκογλυφίας

Το Ν/Σ για την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ. Από το άρθρο 64 και μετά οι διατάξεις του ΟΑΕΔ

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/snsepe.pdf