Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

AYTH Η ΑΝΕΡΓΙΑ


Κύριοι συνάδελφοι, ή ανεργία
πρόβλημα είναι ακανθώδες.
Εφ’ ώ καί είναι ευκαιρία
το Συμβούλιόν μας το εργώδες
να τής αφιέρωση μίαν… συζήτησιν
εφ’ όσον ή εργασία δεν έχει ζήτησιν.