Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Ελαστικότερη η ανανέωση των δελτίων ανεργίας

Η Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη είχε ως αποτέλεσμα την δικαίωση πολίτη, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή επειδή ο Οργανισμός δεν του χορηγούσε βεβαίωση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, λόγω ολιγοήμερης εκπρόθεσμης απογραφής του.