Κατά 8.369 περισσότεροι ήταν συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ που αναζητούν εργασία τον Οκτώβριο του 2015 σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015.
Η αύξηση αυτή ανέρχεται στο 1,04%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού.
Πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ανέργων του ΟΑΕΔ που δεν αναζητούν εργασία, μιας και έγιναν κατά 21,9% περισσότερο μόλις σε ένα μήνα. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 1,4%.
Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ η κατάσταση στο μέτωπο της ανεργίας το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έχει ως εξής: