oaednews

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ

Την Τετάρτη 21/10/2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ, η προ-δημοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013", όσον αφορά στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και από Εθνικούς Πόρους όσον αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Αντωνοπούλου: Η ΕΚΤ να εκδώσει ομόλογα για να χρηματοδοτήσει την απασχόληση

Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει την ανεργία που πλήττει το 23% του πληθυσμού της; Τα επιδόματα αρκούν; Υπάρχουν πολιτικές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την τάση αύξησης της ανεργίας και να στηρίξουν την απασχόληση;
Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου
Η δραματική αύξηση της ανεργίας και η συνακόλουθη επέκταση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας κάνει τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, και ειδικότερα τους στόχους για πλήρη απασχόληση, ένα «αδειανό πουκάμισο».

Ανεργία και μερική απασχόληση

Του Στράτου Στρατηγάκη
Mαθηματικού - ερευνητή
stratig@yahoo.com
Πρωταθλήτρια ανεργίας, δυστυχώς, η Ελλάδα, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, ;όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.Στους εργαζόμενους που έχουν φοιτήσει μέχρι το Γυμνάσιο έχουμε 28,8%, στους αποφοίτους Λυκείου το ρεκόρ του 28,1% και στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 19,4%. Μας ξεπερνά μόνο η Ισπανία στην κατηγορία των αποφοίτων γυμνασίου, όπου εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 32,7%. Η ψαλίδα μεταξύ των τριών κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου είναι μεγαλύτερη στην Ισπανία από την Ελλάδα. Εμείς έχουμε λιγότερους ανέργους αποφοίτους γυμνασίου και περισσότερους ανέργους πτυχιούχους. Οι πτυχιούχοι που εργάζονται δεν σημαίνει ότι εργάζονται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν πτυχιούχο.

Φτώχεια και ανεργία, φοβούνται περισσότερο οι άνθρωποι στην Κρίση

Η παρατεταμένη οικονομική ανασφάλεια και κρίση, όπως για παράδειγμα, η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929, επηρέασε τις στάσεις και συμπεριφορές πολιτών για δεκαετίες.
Μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Health Sciences and Research, τον Οκτώβριο του 2015,  επιχειρεί να μελετήσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τρόπο με τον οποίο, οι πολίτες ιεραρχούν κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια τους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης:
H  έλλειψη δικαιοσύνης (91.9%) και η ανεργία (84.6%) αποτελούν τους δύο κινδύνους, τους οποίους οι ερωτώμενοι φοβούνται περισσότερο, ενώ οι επιδημίες (45%) και η διεθνής τρομοκρατία (47.7%) αποτελούν τους κινδύνους που φοβούνται λιγότερο.
Τι από τα παρακάτω φοβάστε περισσότερο.

Πρόγραμμα γαλλοφωνίας για δημοσίους υπαλλήλους – Πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Γαλλοφωνίας 2015-2018, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την έναρξη ενός εξειδικευμένου κύκλου ιδιαίτερων μαθημάτων στη γαλλική γλώσσα με σκοπό την αύξηση του αριθμού των στελεχών που συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς κλπ και θα μπορούν να χειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γαλλική γλώσσα.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού/ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος και, οι οποίες σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα στα γαλλικά υποδεικνύοντας κατ’ανώτατο όριο ένα (1) στέλεχος που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
– Θέση ευθύνης τουλάχιστον σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου
– Αρμοδιότητες σχετικές με διεθνείς σχέσεις
– Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας σχετικές με Ευρωπαϊκά ή Διεθνή θέματα.
– Εκπροσώπηση του φορέα τους σε Ευρωπαϊκά ή Διεθνή fora.
– Γνώση Γαλλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β.2