Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. 180.000 ΕΥΡΩ ΗΤΑΝ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ!

18/3/2010
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης):
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Επαγγελματική Κατάρτιση: Ο τρόπος που αρθρώνετε την ερώτησή σας –και θα σας δοθεί η ευκαιρία να το διευκρινίσετε- δεν είναι σαφές αν αφορά την ανώνυμη εταιρεία, της οποίας τη μία και μοναδική μετοχή έχει ο ΟΑΕΔ, Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. ή αν αφορά τις διαδικασίες της επαγγελματικής κατάρτισης.
Αν αφορά, πάντως, το πρώτο, θα ήθελα να πω και να ενημερώσω το Σώμα ότι η ανώνυμη αυτή εταιρεία δεν ήταν και ό,τι το καλύτερο θα μπορούσε κανείς ως Υπουργός να αναλάβει να εποπτεύσει, σε ό,τι αφορά, αν μη τι άλλο, το ζήτημα της αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της.
Εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ ετησίως, κύριοι συνάδελφοι. Δεν θέλαμε να το συνεχίσουμε αυτό
Σύμφωνα με διάταξη νόμου, την οποία έχουμε ενσωματώσει στο σχέδιο νόμου για τις εργασιακές σχέσεις, Πρόεδρος θα είναι ex officio ο Διοικητής του ΟΑΕΔ και αμισθί και Διευθύνων Σύμβουλος, θα είναι ένας Διευθύνων Σύμβουλος που θα τρέχει τις λειτουργίες της εταιρείας με μια πάρα πολύ λογική αμοιβή και όχι αυτά τα εξωφρενικά ποσά, τα οποία υπήρχαν και τα οποία δεν αντιστοιχούσαν στις υπηρεσίες που έχει ανάγκη να τις προσφερθούν η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε..
Η ύπαρξη αυτής της εταιρείας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προϊόν επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου. Υπήρξαν σκέψεις για να καταργήσουμε αυτήν την Ανώνυμη Εταιρεία, αλλά δεν δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάργησή της και μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα σκεπτική στο γεγονός ότι ο Διοικητής του ΟΑΕΔ θα είναι Πρόεδρος της. Το θεώρησαν ως μια μορφή κατάργησης της αυτοτέλειας της.
Επιμείναμε. Δεν υπήρξε αντίρρηση και έτσι καταλήγουμε.
Τέλος, κύριε συνάδελφε, μας βοηθά η ερώτηση σας σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωσης της Κοινής
Υπουργική Απόφασης. Εάν θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής – που θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι σας- δεν το είχα στις άμεσες προτεραιότητες μου.
Όμως, θέλω να σας πω κάτι -και σας το λέω μετά λόγου γνώσεως- δεν ξέρω γιατί επείγεστε τόσο πολύ για την ολοκλήρωση διαδικασιών που έχουν από πίσω τους πράσινο – μπλε συναλλαγές.
Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, κύριε συνάδελφε, και τιμώ την δουλειά ορισμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, γιατί ποτέ σε ένα χώρο δεν είναι όλοι προβληματικοί.
Υπάρχουν Κέντρα τα οποία κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά, δεν είναι πάντα των Δήμων αυτά. Ξέρετε, κυρία Αντιπρόεδρε. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους και είναι λάθος στον οποιοδήποτε να αμαυρώνει συνολικά μια δραστηριότητα και μια διαδικασία.
Αλλά ειδικά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Δεν είναι πάντα ευχάριστη η θέση μου, όταν αναγκάζομαι να βάζω υπογραφές για να ξεμπλοκαριστούν κάποιες διαδικασίες και να μην με ρωτάνε οι Βουλευτές. Έτσι; Θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός και έχω επιλέξει, κύριε συνάδελφε, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, ορισμένες αρμοδιότητες που είχε ο Υπουργός Εργασίας να τις μεταφέρω στον Γενικό Γραμματέα των Κοινοτικών Πόρων. Διότι είναι πολλές φορές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που ο έλεγχος που ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός είναι απολύτως τυπικός, την υπογραφή του, όμως, την βάζει.