Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Η Αξιοκρατία στον ΟΑΕΔ


Επειδή  η αξιοκρατία αποτελεί  μείζον θέμα, για τη Δημόσια Διοίκηση γενικά και για τον ΟΑΕΔ ειδικότερα, και επειδή βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,  αναρτούμε εδώ τα σχόλια που έχουν κατατεθεί και συνεχίζουμε την συζήτηση  σ αυτήν την ανάρτηση.

Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων


Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιταγής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης


το πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχεδίασε την πράξη "Χορήγηση Επιταγής (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης". Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και Ιδιωτικά), οι οποίοι λόγω συνθηκών θα είχαν πρόβλημα συμμετοχής και ολοκλήρωσης της επαγγελματικής τους κατάρτισης.