oaednews

Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Ανακοινωση ΠΕΥ ΟΑΕΔ για κατασκηνωσεις 2015

1971
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 – ΤΡΑΧΩΝΕΣ
ΤΗΛ.  2109989.646 – FAX 9942714
www.peyoaed.gr ,email pey@oaed.gr Α Θ Η Ν Α 
   
Αθήνα 2 Ιουνίου 2015
Α.Π.224


ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015»


Συνάδελφοι,

    Σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή κατασκηνωτική περίοδο, οι κατασκηνώσεις που εγκρίθηκαν για συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων  στον ΟΑΕΔ  είναι οι ακόλουθες :

1) «THE RANCH» Κ. Σκούρας   ΑΕ Σοφικό Κορινθίας 21041001221,2741093800
1η περίοδος 19/6 -11/7,  2η περίοδος 11/7-2/8 , 3η περίοδος  2/8 -24/8

2)  «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»  Αλέξανδρος Κωνσταντινέας, Κάλαμος,2295062443
1η περίοδος 17/6/-9/7 , 2η περίοδος 10/7-1/8, 3η περίοδος 1/8-23/8 

3) «SUMMER FUN»  Κ. Μαραγκού –Χ. Μαραγκού  ΕΠΕ ,Λουτρά Ωραίας Ελένης,2741036165
1η περίοδος 18/6/-10/7, 2η περίοδος 11/7-2/8 , 3η περίοδος 3/8/-25/8

Τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας


Διαβάστε  το Δελτίο Τύπου και δείτε τους προσωρινούς  πίνακες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
 

Ένα BLOG ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 2-6-2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 στον Διαδικτυακό Τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης:

Α. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015», ο οποίος περιλαμβάνει 32.433 ωφελούμενους – εγγεγραμμένους ανέργους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επελέγησαν για να εργαστούν με πλήρη απασχόληση επί 5 μήνες σε Δήμους της χώρας.
Β. Ο Πίνακας Αποκλειομένων για το ίδιο Πρόγραμμα.

ILO για Ελλάδα: 3+6 μέτρα για να μειωθεί η ανεργία

Δέσμη τριών έκτακτων μέτρων και έξι πολιτικών που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να διευρύνει νέες πηγές ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τις πιεστικές επιπτώσεις της κρίσης, συστήνει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), στην έκθεση την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τον ILO, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δράσει σε πολλαπλά επίπεδα, διαφορετικά η επιστροφή των δεικτών εργασίας στα προ κρίσης επίπεδα θα γίνει μετά από πολλά χρόνια. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει άμεσα έκτακτα μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν παράλληλα με τις υφιστάμενες δομές, ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρωτογενές πλεόνασμα:
• Απαιτούνται σημαντικά προγράμματα έκτακτων μέτρων, τα οποία θα αξιοποιούν υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των εξής: (i) μία εγγύηση για την ενεργοποίηση όλων των νέων ανέργων και ομάδων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, και (ii) ενίσχυση των επιχειρήσεων "κοινωνικής οικονομίας" ως μέσα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
• Βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στο δανεισμό και, στο βαθμό που είναι εφικτή, κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς αυτό τον σκοπό.
• Επανεξέταση του ρυθμού και του μίγματος πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης, ώστε αφενός να μην υπονομεύονται οι προσπάθειες ανάκαμψης και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια για ζωτικής σημασίας προγράμματα έκτακτων μέτρων. Συμπληρωματικά, μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω η θέση του πρωτογενούς προϋπολογισμού και η προχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.
Παρατεταμένη δράση
Εκτός των έκτακτων δράσεων, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ακολουθήσει μακροπρόθεσμες πολιτικές για τη στήριξη της απασχόλησης. 
Αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διευρύνοντας την οικονομική βάση και επενδύοντας στα υφιστάμενα πλεονεκτήματα με τους εξής τρόπους: (i) προγράμματα διευκόλυνσης της βιώσιμης επέκτασης των επιχειρήσεων και της ομαλότερης λειτουργίας της χρηματοδότησης επιχειρήσεων, (ii) τόνωση του δυναμικού του τουρισμού και των συνδέσεων του με τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, και (iii) ενίσχυση των επενδύσεων που εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη με αυξημένη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.