Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24/25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Στο κείμενο των συμπερασμάτων, που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρουν ότι τα κράτη που επέλεξαν τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο "Ευρώ+" αναλάμβάνουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πετύχουν:
• Προώθηση της ανταγωνιστικότητας
• Προώθηση της απασχόλησης
• Περαιτέρω συμβολή στη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών
• Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
"Η επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων πολιτικής που απαιτούνται για την επίτευξη των κοινών στόχων εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα κάθε χώρας, αλλά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά πιθανών μέτρων που ακολουθεί", υπογραμμίζεται στο κείμενο.
Ειδικά για την  Προώθηση της απασχόλησης:
Η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας αποτελεί κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της ζώνης
του ευρώ. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάση των ακόλουθων δεικτών: ποσοστό μακροχρόνιας
ανεργίας και ανεργίας των νέων, και ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
Κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη για τις ειδικές δράσεις πολιτικής που επιλέγει για να προωθεί την
απασχόληση, αλλά ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
• μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας για την προαγωγή του συνδυασμού ευελιξίας
και ασφάλειας, τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας·
• δια βίου μάθηση·
• φορολογικές μεταρρυθμίσεις, όπως μείωση της φορολόγησης του εργατικού
εισοδήματος, ώστε να καταστεί συμφέρουσα η εργασία, διατηρουμένων των
συνολικών φορολογικών εσόδων, και λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της
συμμετοχής ενός δεύτερου μέλους της οικογένειας στο εργατικό δυναμικό.

Καθιερώνεται το 40ωρο στο Δημόσιο


Tη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην εισαγωγή του 40ωρου στο Δημόσιο υπογραμμίζει ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης, με συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής». 


Το νέο ωράριο ισοδυναμεί με 45.000 προσλήψεις, ενώ, όπως σημειώνει, ο κ. Ραγκούσης θα εισαχθεί και νέο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών «ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες τις απογευματινές ώρες».

Τονίζει ότι το μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης θα έχει μειωθεί κατά 6 δισ. ευρώ (16 δισ. έναντι 22 δισ. το 2009), δηλαδή, όπως εξηγεί, μείωση κατά 30%. Για το ενιαίο μισθολόγιο δηλώνει πως στόχο έχει «την αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας».

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοινώνει ότι εντός του 2011 θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πραγματοποίηση του πρώτου εθνικού γραπτού διαγωνισμού, βασικό κριτήριο «για την επιλογή γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊστάμενων».

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που δεν έκανε ούτε μια πελατειακή πρόσληψη, εκτός ΑΣΕΠ και δεν έκανε ούτε μια κομματική προαγωγή προϊσταμένου», δηλώνει ο κ. Ραγκούσης.

Σημειώνει επίσης ότι «δεν χρειάζεται αναθεώρηση το Μνημόνιο, αλλά η νοοτροπία μας» και προσθέτει «αυτό είναι το μείζον, όχι οι όποιες διορθώσεις κριθεί ότι είναι απαραίτητες στο Μνημόνιο, οι οποίες ασφαλώς θα γίνουν».

Επισημαίνει ότι με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» καταργήθηκαν πάνω από 30.000 οργανικές θέσεις υπαλλήλων, πέραν των 25.000 θέσεων αιρετών και των δεκάδων χιλιάδων θέσεων μελών διοικήσεων των νομικών προσώπων.
zougla.gr