Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

«Συμμαχία ( ; ) για την εργασία»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109924316-2109989647
FAX2109924316
Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr
Αρ. Πρωτ. 108 / 18-7–2014
Προς τις Ενώσεις Μέλη μας
Προς Όλες τις Υπηρεσίες
Θέμα: «Συμμαχία  ( ; ) για την εργασία»
Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «PARES», ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΟΑΕΔ με τηνManpowerGroup, την ΜΕΝΟΝ Networkκαι την Μ.Κ.Ο. Praksis.
Αντιγράφουμε από το δελτίο τύπου του Οργανισμού :
«Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βοηθήσει  την ένταξη 200 νέων άνεργων  πτυχιούχων  των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του  ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας. […] Το πιλοτικό πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία», επιλέχθηκε πρώτο – μεταξύ 53 προτάσεων που αξιολογήθηκαν – και εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «PARES», η οποία ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών, μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπηρεσιών απασχόλησης. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 17 μηνών, έχει ως στόχο την ομαλή και βιώσιμη μετάβαση 200 ανέργων νέων αποφοίτων των σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) στην αγορά εργασίας και την διατήρηση τουλάχιστον 60 εξ’ αυτών – για τουλάχιστον έξι μήνες – σε κανονικές, βιώσιμες και μακράς διάρκειας θέσεις εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»

Μετάφραση: 60 άνεργοι, θα απασχοληθούν για έξι μήνες σε ένα πρόγραμμα για το οποίο ήδη πραγματοποιήθηκε ημερίδα.

Ερωτήματα:

  1. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος;
  2. Πόσα χρήματα από τον προϋπολογισμό αυτό θα διατεθούν στους ανέργους;
  3. Πόσο κοστίζει η «διαμεσολάβηση» από τις εταιρείεςManpowerGroup, ΜΕΝΟΝNetwork και τη  Μ.Κ.Ο. Praksis;