«Βουτιά» 7,9 μονάδων κατέγραψε ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος, ο οποίος αποτυπώνει την άποψη των καταναλωτών σχετικά με την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, καθώς και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ αντίστοιχα «μαύρες» προβλέψεις κάνουν οι καταναλωτές για την ανεργία και τα εισοδήματά τους.