Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Επιδοτούμενη κατάρτιση για 8.500 στον αγροτικό τομέα

Μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στη νέα δράση επιδοτούμενης κατάρτισης 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».