Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Θέμα χρόνου τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων

Θέμα χρόνου είναι τα νέα Οργανογράμματα στα υπουργεία, όπως προκύπτει από σειρά εγγράφων που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή και αφορούν την πορεία αναδιάρθρωσης των δομών και οργανικών μονάδων τους. Με έγγραφο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 29 Νοεμβρίου, γίνεται γνωστό πως από τις επιτροπές, που είχαν συσταθεί για τον λόγο αυτό, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δομών όλων των υπουργείων, καθώς και ενός αριθμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΕΟΤ, ΕΟΦ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ κ.ά.) και παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και για άλλα νομικά πρόσωπα.

Μητσοτάκης: Απόλυση για το περιττό προσωπικό των ΝΠΙΔ, διαθεσιμότητα για τα ΝΠΔΔ

Το περιττό προσωπικό των ΝΠΙΔ θα απομακρυνθεί από το Δημόσιο και των ΝΠΔΔ θα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ο υπυοργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.«Αυτό το οποίο έχουμε κάνει και εντάσσεται στον πρώτο πυλώνα της πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση και για τον οποίο σας μίλησα πριν είναι ότι επεκτείνουμε την αξιολόγηση όλων των δομών του Δημοσίου και στην περιφέρεια του Δημοσίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δουλειάς την οποία κάνουμε θα αξιολογηθούν όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και όλες οι ανώνυμες εταιρίες. Αν μέσα από αυτή την αξιολόγηση προκύψει περιττό προσωπικό αυτό το προσωπικό θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, αν μιλάμε για ΝΠΙΔ, είτε να τεθεί σε διαθεσιμότητα αν μιλάμε για ΝΠΔΔ», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.