Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΗ 57 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Η ψυχολογία της ανεργίας

«Δεν βρίσκω κανένα νόημα στη ζωή μου»
τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας καλά κρατούν και ολοένα αυξάνονται, λες και πρόκειται για έναν ύπουλο μολυσματικό ιό,

Εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ στο Διαδίκτυο

Προαιρετικό το πτυχίο για τους διοικητές νοσοκομείων

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι μειώνονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αρκετοί είναι μάλιστα εκείνοι που εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει... διευκολύνσεις στους διορισμούς.

Σε καθεστώς 3μηνης μετενέργειας 600.000 εργαζόμενοι από τις 14/2

Σε καθεστώς τρίμηνης μετενέργειας εισέρχονται από την ερχόμενη Πέμπτη, 14/2, σαράντα κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες αν δεν επανασυναφθούν, 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα οδηγηθούν σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.