oaednews

Κυριακή 17 Απριλίου 2016

ΕΕ: Υψηλότερη η ανεργία των νέων στις αγροτικές περιοχές

Με την οικονομική κρίση, η ανεργία των νέων έχει κορυφωθεί. Στην Ευρώπη, οι άνεργοι νέοι φτάνουν τα 6 εκατομμύρια περίπου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 23,5% του νεανικού εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, το 40% των απασχολούμενων εργάζεται προσωρινά ή έχει προσωρινές συμβάσεις εργασίας.

Ημερίδα από το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στα Χανιά

Το Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας, οργανώνουν  προσυνεδριακή ημερίδα στην πορεία προς το "Ανοικτό  Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία" με θέμα: «Τοπικές Κοινωνικές Συμπράξεις με την συνεργασία εθελοντικών οργανώσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΛΕΚΤΟΡΙΟ, Μίνωος 31, (Δυτική Τάφρος, παλιάς πόλης Χανίων) την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, ώρα 18,30
Εισηγητές:Βασίλης Τακτικός, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών «Η συρρίκνωση της μισθωτής εργασίας και το μέλλον του συνεργατισμού»
Ευάγγελος Σπινθάκης, Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας «Τοπικές Κοινωνικές Συμπράξεις»
Θα ακολουθήσει συζήτηση και ενημέρωση για πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Νεοφυής επιχειρηματικότητα κ.α.Η ημερίδα αφορά ανέργους, πολιτιστικούς συλλόγους, κοινωνικές συμπράξεις, ΚΟΙΣΕΠ, κι άλλες ομάδες πολιτών,που  θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική ή νεοφυή επιχείρηση,ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή απλά να ενημερωθούν για τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για υφιστάμενες δράσεις, μέσω των προγραμμάτων της Ε.Ε.που ήδη τρέχουν.
Αφορά επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να δημιουργήσει δομές κοινωνικής εργασίας και να απασχολήσει ανέργους.
Τι είναι κοινωνική οικονομία.
Στην Ε.Ε. υπάρχουν 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου το 6% των εργαζομένων της ΕΕ απασχολούνται σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.
Η Κοινωνική Οικονομία είναι παντού, και για όλους. Για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την αναψυχή, την κατάρτιση και την έρευνα, τον κοινωνικό τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υπηρεσίες καταναλωτών, βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων διατροφής, την χειροτεχνία, το οικιστικό περιβάλλον και οικοδομικούς συνεταιρισμούς, την κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες κ.λ.π.
Τα μέλη αυτών των επιχειρήσεων ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας και το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.
Γιατί οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας είναι σημαντικές?
Γιατί 160 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη είναι μέλη των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και συμβάλλουν στην απασχόληση της ΕΕ, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των καταναλωτών, της γεωργίας κ.λ.π.Οι κοινωνικές επιχειρήσεις Οικονομίας και οργανώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των στόχων των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη, κλπ, στις οποίες συμβάλλουν ενεργά.

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δώρο Πάσχα!

Δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ θα λάβουν οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου για το 2016.
Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Τρεις φοιτητές δίνουν πνοή στην ελληνική αλιεία

Η επιστροφή σε παραδοσιακά επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, έδωσε διέξοδο και προοπτικές σε χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα. Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, είναι ένας, σχεδόν σίγουρος δρόμος για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και σε καθαρά ατομική κλίμακα, μια διέξοδος από την ανεργία και το τέλμα. Αυτό σκέφτηκαν τρεις Έλληνες φοιτητές που αποφάσισαν να ρίξουν όλες τους τις ιδέες και τις δυνάμεις για να “ζωντανέψουν” την αλιεία, ένα παραδοσιακό επάγγελμα που εδώ και δεκαετίες οι Έλληνες το έχουν εγκαταλείψει.