oaednews

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Κατάταξη σε νέα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν, ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατάταξη των Υπαλλήλων ΟΑΕΔ στο νέο Βαθμολόγιο και Μισθολόγιο. Εκτιμάται ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπενθυμίζουμε ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως το Βαθμολόγιο από το μισθό των υπαλλήλων.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα Μισθολογικά κλιμάκια για την κατάταξη των υπαλλήλων
ανάλογα με την κατηγορία  εκπαίδευσης είναι τα εξής: δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. 
Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                       πατρα 23/6/2016 Λ. ΑΘΗΝΩΝ 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                             

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2016 ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ.

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΕΙΣ:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ   ΕΔΡΕΣ  4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ         ΕΔΡΕΣ  3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ                                                                 ΕΔΡΕΣ  0
<<ΑΤΑΞΙΑ>>                                                                     ΕΔΡΕΣ  0

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ            Η Γενική Συνέλευση Εκπαιδευτικών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών λειτουργών  Ο.Α.Ε.Δ. Νοτιοδυτικής Ελλάδος, κατά την εκλογοαπολογιστική της Συνέλευση που έγινε στις 23/06/2016 στην Πάτρα, εξέδωσε ομόφωνα πλην ενός, το παρακάτω ψήφισμα:
            Η Γενική Συνέλευση Εκπαιδευτικών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών λειτουργών  Ο.Α.Ε.Δ. Νοτιοδυτικής Ελλάδος, με αφορμή τις αναρτήσεις της «ΑΤΑΞΙΑΣ», στην ιστοσελίδα EDUC OAED και με e-mail που έχουν σταλθεί σε πολλούς παραλήπτες και αφορούν τη δράση του Δ.Σ. του συλλόγου μας, της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών και προσωπικές αναφορές στον Πρόεδρο της και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΕΛ, εκφράζει την αγανάκτησή της και καταγγέλλει τις αήθεις  προσωπικές επιθέσεις στους εκλεγμένους συνδικαλιστές.

2500 θέσεις πλήρους εργασίες σε υπηρεσίες Α υποδοχής, Ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα


∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆,

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ – Α΄

 ΚΥΚΛΟΣ, ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Προσωρινά αποτελέσματα Βρεφονηπιακών Σταθμών 2016-2017

Σήμερα, 23-06-2016 αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και  επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ  για το Σχολ. Έτος 2016-2017, όπως έχει καθοριστεί  βάση της Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής: 
1. Πίνακας κατηγορίας βρεφών  Α  (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
2. Πίνακας κατηγορίας βρεφών  Β (βρέφη από 1,5 ετών  -2,5 ετών)
3. Πίνακας κατηγορίας νηπίων      (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)

Πως οι ΚΟΙΣΠΕ μπορούν να δώσουν λύσεις επιχειρηματικότητας σε περίοδο κρίσης

Με επιδίωξη τη συμμετοχή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και των συνεπειών τους στην τοπική οικονομία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πανελλήνιου συνεδρίου στο οποίο από πλευράς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συμμετείχε ο Αλέκος Μιχαλάς.


Το συνέδριο είχε ως στόχους να ανοίξει μια συζήτηση για το πώς αποτυπώνεται η συμβολή των ΚοιΣΠΕ, τη διαμόρφωση και εμπέδωση της ιδεολογίας και των αρχών της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας, την αναζήτηση καινοτόμων προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη, 
Διατυπώθηκε η πρόθεση να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον γιατη συμβολή των ΚΟΙΣΠΕ στην καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων συμπράξεων και τη διατύπωση νέων.
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Υγεία με θέμα: «Η Συμβολή των ΚΟΙΣΠΕ στη Διαμόρφωση του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας», διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΠΟ.ΚΟΙΣΠΕ) και ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
Στα Συνέδριο συμμετείχε ως ομιλητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αλέκος Μιχαλάς ο οποίος παρουσίασε το θέμα «Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στα Ιόνια Νησιά - Συνέργειες με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Κέρκυρας ΚοιΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες».