Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΩΣ ΕΦΑΓΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εργατοϋπαλληλικά κέντρα, εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτές αλλά και απλοί εργαζόμενοι που «χρησιμοποιήθηκαν» με το αζημίωτο ως εκπαιδευόμενοι σε ανύπαρκτα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα φέρεται να εμπλέκονται σε διασπάθιση μεγάλου μέρους κοινοτικών κονδυλίων ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και ανεργία

Του Μιχάλη Ματζαβίνου
Η μεγαλύτερη κοινωνική επίπτωση από την εφαρμογή των μνημονίων στην χώρα μας είναι η ανεργία, που παίρνει εκρηκτικές κι εφιαλτικές διαστάσεις. Είναι κοινός τόπος, πως το πρόβλημα της ανεργίας, χρήζει άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων απ’ την πολιτεία, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.