Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Αναζητούνται 5.000 υπάλληλοι που θα τεθούν άμεσα εκτός Δημοσίου

Σε τρία μέτωπα κινείται το σχέδιο Μανιτάκη για το Δημόσιο, που έχει σταλεί προς έγκριση στην τρόικα: πειθαρχικές διαδικασίες, μείωση δομών, αξιολόγηση και διαθεσιμότητα προσωπικού.

Θεσμοθετούν εργασιακό ρατσισμό για πρόσφυγες

Αντίθετη με τη Σύμβαση της Γενεύης η εγκύκλιος που απαιτεί βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ ότι δεν υπάρχουν ημεδαποί ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη εργασία