Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Έκδοση Βιβλίου από τη Συνάδελφο Τητήρου Χριστίνα


Περιγραφή

Θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για άτομα που αναζητούν εργασία και ταυτόχρονα πολύτιμο εργαλείο για εργασιακούς συμβούλους καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων.
Για όσους αναζητούν εργασία αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ξεκινώντας από το σχεδιασμό του ατομικού σχεδίου δράσης και καταλήγοντας στην προετοιμασία της συνέντευξης επιλογής προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Σε εκείνους που εργάζονται ως σύμβουλοι απασχόλησης προσφέρει πλήθος πληροφοριών σχετικά με φορείς, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προγράμματα απασχόλησης κ.α. πηγές απαραίτητες για όσους θέλουν να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της απασχόλησης. Είναι κατάλληλο για τη θεματική ενότητα «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» η οποία περιλαμβάνεται σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους και υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης δεδομένου ότι περιέχει πλήθος δραστηριοτήτων/ ασκήσεων και παραδειγμάτων.


Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η Συμβουλευτική Απασχόλησης

1.1 Έννοιες
1.2 Παράγοντες που καθιστούν σημαντική την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών αναζήτησης εργασίας συμβουλευτικής
1.3 Η Ανεργία
1.4 Ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
1.5 Φορείς που παρέχουν συμβουλευτική εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επαγγελματικός Στόχος
και Ατομικό Σχέδιο Δράσης

2.1 Επαγγελματικός Στόχος
2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν μια θέση εργασίας
2.2.1 Εξαρτημένη / Ανεξάρτητη εργασία
2.2.2 Συμβάσεις εργασίας
2.2.3 Διάρκεια εργασίας
2.2.4 Ωράριο Εργασίας
2.2.5 Χειρωνακτική / Πνευματική εργασία
2.2.6 Απόσταση από τον Τόπο Κατοικίας
2.2.7 Tηλεεργασία
2.3 Ατομικό Σχέδιο Δράσης
2.3.1 Ανάλυση Θέσης Εργασίας
2.3.2 Εμπόδια - Δυσκολίες στην Εύρεση Εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Πληροφόρηση

3.1 Πηγές Πληροφόρησης
3.2 Η Κρυφή Αγορά Εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το Βιογραφικό Σημείωμα

4.1 Προσωπικά Στοιχεία
4.2 Εκπαίδευση – Σπουδές
4.3 Επιμόρφωση – Σεμινάρια
4.4 Ξένες Γλώσσες
4.5 Άλλες Γνώσεις
4.6 Επαγγελματική Εμπειρία
4.7 Μελέτες – Δημοσιεύσεις
4.8 Ενδιαφέροντα
4.9 Συστάσεις
4.10 Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα (Europass)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η Συνοδευτική Επιστολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η Συνέντευξη Επιλογής

6.1 Η προετοιμασία για τη συνέντευξη
6.2 Συνηθισμένα λάθη
6.3 Μετά τη συνέντευξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Προγράμματα Απασχόλησης

7.1 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
7.2 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
7.3 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΘΕΣΕΙΣ ΕργασίαΣ στον Δημόσιο Τομέα

8.1 Η κάλυψη των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα
8.2 Εκπαιδευτικοί
8.3 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8.4 Τεστ Δεξιοτήτων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Η Χριστίνα Τητήρου σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται στον Ο.Α.Ε.Δ. με αντικείμενο τη συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας. Παράλληλα είναι εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ζει και εργάζεται στην Ηγουμενίτσα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη
Ιπποκράτους 43 (10680) Αθήνα
Τηλ. 210-3637016 – 011
Fax. 210- 3626646
e-mail: grbooks@otenet.gr


Βιβλιοπωλείο
Σόλωνος 71 (10679) Αθήνα
Τηλ. 210-3629684
Fax. 210-3625476


Προβλέψεις για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα μέχρι το 2020

Την εκτίμηση για «άνοιγμα» περισσότερων από 1।523।000 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα μέχρι το 2020 περιλαμβάνει η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη και την Επαγγελματική Κατάρτιση (सदेफोप)
Από αυτές τις θέσεις, οι 107.000 εκτιμάται από τους συντάκτες της έκθεσης ότι θα είναι εντελώς νέες και οι περίπου 1,4 εκατ. θα προκύψουν από αντικατάσταση απερχόμενων εργαζομένων. Αναλυτικότερα, οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα αναμένεται να μειωθούν στην επόμενη δεκαετία κατά 98.000, ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας προβλέπεται επίσης να «κλείσουν» σε κατασκευές (-37.000 μέχρι το 2020) και μεταποίηση (-23.000), αντανακλώντας την κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Ωστόσο, η λεγόμενη «ζήτηση αντικατάστασης» (για να πληρωθούν τα κενά από απερχόμενους εργαζομένους) θα εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση. Καλύτερες ημέρες αναμένεται να δουν οι τομείς της διανομής-μεταφορών και των επιχειρηματικών και άλλων υπηρεσιών.

Πηγή: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=123387&cid=8