Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Υπουργείο απασχόλησης και Περιφέρεια Αττικής συντονίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας

H στήριξη της εργασίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, ήταν τα θέματα της σημερινής συνάντησης, στο Υπουργείο Εργασίας, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λούκα Κατσέλη με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρό.

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν μέσα από την προώθηση στοχευμένων δράσεων, όπως τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την Δυτική Αττική και τον Πειραιά και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που ήδη υλοποιούνται, καθώς και αυτά που θα εξαγγελθούν το 2011. Ακόμη, με την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία έχει σαν στόχο την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία ευπαθών ομάδων και την ανάπτυξη επιπλέον δράσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, μέσα από την προωθούμενη αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ανασφάλιστη εργασία.

«Χρειάζονται στοχευμένες δράσεις και συνέργειες για να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε ανάχωμα στην ανεργία» δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης, η κ. Κατσέλη η οποία τόνισε ότι το Υπουργείο Εργασίας προσβλέπει στη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και για το σχεδιασμό, αλλά και για την υλοποίησή των προγραμμάτων.

Από την πλευρά του ο κ. Σγουρός τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας μέσα από στοχευμένες δράσεις και προγράμματα δίνει προτεραιότητα στον άνεργο, αλλά και στον εργαζόμενο».

Οι δράσεις αυτές θα αναλυθούν σε μικτές επιτροπές και θα αποτυπωθούν σε μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί από το Υπουργείο Εργασίας και την Περιφέρεια Αττικής. 

«Αποτύχαμε στις προβλέψεις μας για την κρίση»Δήλωση του επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν 

Την παραδοχή ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είδε τις οικονομικές και δημοσιονομικές του προβλέψεις να αποτυγχάνουν από την παγκόσμια κρίση, έκανε την Τετάρτη ο γενικός διευθυντής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν. 

Αφορμή της αυτοκριτικής του Στρος Καν ήταν η έκθεση του ανεξάρτητου Γραφείου αξιολόγησης (BIE) του ΔΝΤ, με τίτλο «Επίδοση του ΔΝΤ κατά την περίοδο που οδήγησε στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση: η επιτήρηση του ΔΝΤ από το 2004 έως το 2007».
 

«Η αδυναμία του Ταμείου να προειδοποιήσει για την πιθανότητα μιας συστημικής κρίσης με ένα αρκετά πρόωρο τρόπο, αιχμηρό και αποτελεσματικό, είναι ένα γεγονός που πρέπει να μας κάνει σεμνούς, είναι κάτι που το ΔΝΤ αναγνώρισε με ειλικρίνεια, και στο οποίο ανταποκρίθηκε γρήγορα», επισήμανε ο επικεφαλής του Ταμείου, ενώ δεσμεύθηκε να βελτιώσει τον τρόπο που εκπονούνται οι προβλέψεις του.
 

Η έκθεση επικεντρώνεται σε μια περίοδο πριν από την άφιξη του στην Ουάσιγκτον το Νοέμβριο του 2007. Στο ΔΝΤ ήταν τότε επικεφαλής ο ισπανός Ροντρίγκο Ράτο. Το ΒΙΕ υπενθυμίζει σε πιο σημείο, από το φθινόπωρο του 2007 και την πτώχευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008, το Ταμείο παρέμενε πεπεισμένο για την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να απορροφήσει τις απώλειές του, καθώς και της οικονομίας των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας να αποφύγουν την ύφεση. 

Επικαλείται μάλιστα δήλωση του κ. Στρος Καν το Μάιο του 2008 από τις Βρυξέλλες, σχετικά με το χρηματοπιστωτικό τομέα, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής του ΔΝΤ σημείωνε ότι «τα χειρότερα νέα είναι πίσω μας».
 

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του τακτικού διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε υφιστάμενους κλάδους και για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες΄Εχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου εικοστού του ν.3607/07 «Σύσταση και Καταστατικό της
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε) και
λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ 245 Α΄).
β) Του β.δ. 404/71 «Περί καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της
διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού» (ΦΕΚ 123 Α’) και του ν.2956/01 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 258 Α΄).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
1
ΑΔΑ: 4ΑΛ0Λ-Ν
2. Την υπ’ αριθ. 383/18-01-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29 Β΄ και 60 Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
4. Την υπ’ αριθ. Υ275/30-9-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεωργίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β΄).
5. Την υπ’ αριθ. Β128456/22-7-2010 Πρόταση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 360.000
ευρώ περίπου για το έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. του οικονομικού έτους 2011. Η δαπάνη που θα
προκύψει για κάθε ένα από τα επόμενα 5 έτη θα προβλεφθεί από τους αντίστοιχους
Προϋπολογισμούς των επόμενων ετών και ανέρχεται στο ποσό των 392.000 ευρώ
περίπου ετησίως.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του τακτικού διοικητικού
προσωπικού του Οργανισμού σε υφιστάμενους κλάδους και για ειδικότητες που
κρίνονται απαραίτητες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ως εξής:
Οι εκατόν εννιά (109) υφιστάμενες μέχρι και την έκδοση της παρούσας, θέσεις του
κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, μειώνονται κατά είκοσι εννέα (29) θέσεις.
Οι ενενήντα τέσσερις (94) υφιστάμενες μέχρι και την έκδοση της παρούσας, θέσεις
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, μειώνονται κατά τριάντα μία (31)
θέσεις.
Οι χίλιες εξήντα επτά (1067) υφιστάμενες μέχρι και την έκδοση της παρούσας,
θέσεις του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογιστικού, αυξάνονται κατά εξήντα (60) θέσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής:
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 80 θέσεις οργανικές
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 63 θέσεις οργανικές
ΔΕ Δ/κού – Λογ/κού: 1127 θέσεις οργανικές
2
ΑΔΑ: 4ΑΛ0Λ-Ν
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.