oaednews

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Οι Σπουδαστές, οι εκπαιδευτές και το προσωπικό του ΙΕΚ Ιωαννίνων σας εύχονατι Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2017


Τα παιδιά και το προσωπικό του ΒΝΣ Ηγουμενίτσας σας εύχονται χρόνια πολλάΣυνάδελφοι Ήρωες...

   Μέχρι και την ημέρα συνταξιοδότησής τους δουλεύουν συνάδελφοι σε υπηρεσίες αιχμής, παραιτούμενοι από το δικαίωμα χρήσης της κανονικής τους άδειας! Η είδηση μας ήρθε από τη συνάδελφο-προισταμένη του ΚΠΑ2 Ζακύνθου κ. Δρογγίτη Διονυσία, η οποία επιθυμεί να εκφράσει δημοσίως το ευχαριστώ εκ μέρους της Υπηρεσίας. Ακολουθεί το κείμενο της συναδέλφου:
"ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ 31/12/2016 ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ."

Με «ποινολόγιο» - πρόκληση απειλούν και εκβιάζουν τους ανέργους

rproject.gr
Θεσπίζουν κυρώσεις για όσους παίρνουν το γλίσχρο επίδομα, σε περίπτωση που δεν αποδεχτούν απασχόληση με οποιουσδήποτε όρους. Ανάλογες ποινές προβλέπονται για τους μη επιδοτούμενους
Με την προ­κλη­τι­κή απει­λή της αφαί­ρε­σης ακόμα και αυτού του γλί­σχρου επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας των 360 ευρώ το μήνα για τους επι­δο­τού­με­νους ανέρ­γους και τη στέ­ρη­ση της «κάρ­τας ανέρ­γου» για τους μη επι­δο­τού­με­νους, η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ - ΑΝΕΛ προ­χω­ρά στη δια­μόρ­φω­ση μέ­τρων ασφυ­κτι­κού ελέγ­χου και κυ­ρώ­σε­ων σε βάρος των ανέρ­γων, σε πε­ρί­πτω­ση που δεν τη­ρούν τις «υπο­χρε­ώ­σεις» τους απέ­να­ντι στον Ορ­γα­νι­σμό.
Το θέμα ει­σή­χθη για γνω­μο­δό­τη­ση προς το υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας (το οποίο θα συ­ντά­ξει τη σχε­τι­κή από­φα­ση), στην τε­λευ­ταία συ­νε­δρί­α­ση της διοί­κη­σης του ΟΑΕΔ και εγκρί­θη­κε με μο­να­δι­κή αρ­νη­τι­κή ψήφο από τον εκ­πρό­σω­πο του ΠΑΜΕ.... Μά­λι­στα, η σχε­τι­κή δια­δι­κα­σία προ­βλέ­πε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί άμεσα, μέχρι το τέλος του χρό­νου, βάση σχε­τι­κού κα­νο­νι­σμού της ΕΕ, προ­κει­μέ­νου ο ΟΑΕΔ να συ­νε­χί­σει να έχει «ομαλή χρη­μα­το­δό­τη­ση από τα διαρ­θρω­τι­κά τα­μεία της ΕΕ» (!) Προς δόξαν, δη­λα­δή, των «καλών ευ­ρω­παϊ­κών πρα­κτι­κών» που δια­φη­μί­ζει η κυ­βέρ­νη­ση.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Τηλ. 2109989661,9989686

                                                                                                                                ΑΘΗΝΑ 21-12-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες/οι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ο.Α.Ε.Δ. , σας εύχεται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  με υγεία και ευτυχία.

Σωματεία ξενοδοχουπαλλήλων για τα πληροφοριακά συστήματα στον ΟΑΕΔ

Τα Σωματεία :
  1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥAMILIAMARE & PARADISEVILLAGE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥALDEMAR
  2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ SHERATON
  3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MIRAMAREWONDERLAND
  4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΚΩ
  5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Αυτές τις μέρες χιλιάδες εποχικοί συνάδελφοι του Τουρισμού (και άλλων κλάδων) περιμένουν με αγωνία να κατατεθεί στους λογαριασμούς τους το επίδομα και το δώρο Χριστουγέννων του ΟΑΕΔ, που όπως εξαγγέλθηκε θα δινόταν από τις 16 Δεκέμβρη.

Στο ένα εκατομμύριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το Νοέμβριο

Σύμφωνα με  τα στοιχεία του Νοέμβρη που είδαν το φως της δημοσιότητας ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο άτομα. Καθώς κατά τον μήνα Νοέμβρη καταγράφηκαν στα μητρώα του ΟΑΕΔ επιπλέον 28.713 νέοι άνεργοι.
Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 3,5% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβρη με τον συνολικό αριθμό των ανέργων να φθάνει στα 1.066.416 έναντι 988.386 τον περασμένο μήνα. Βασική αιτία της αύξησης της ανεργίας σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» είναι η ουσιαστική λήξη της τουριστικής περιόδου που είχε ως αποτέλεσμα το «πέρασμα» στη ανεργία αρκετών χιλιάδων ανθρώπων.

Κέρκυρα: Προβλήματα στο σύστημα του ΟΑΕΔ

Με ιδιαίτερη ανησυχία και επιφύλαξη αντιμετωπίζει το εργατικό κέντρο το πρόβλημα στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ που απο τις 25 Οκτωβρίου “πέφτει” συνεχώς με αποτέλεσμα να αργούν υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα έπρεπε να είχαν ήδη περαιωθεί αλλά και να ταλαιπωρούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι υπάλληλοι των κατά τόπους υπηρεσιών. Σύμφωνα με το εργατικό κέντρο έχει καταστεί προβληματική η καταβολή του επιδόματος των ανέργων, ενώ από την προηγούμενη Πέμπτη, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. είχε πραγματοποιήσει στάση εργασίας διαμαρτυρόμενη για την παρούσα κατάσταση.Η Διοίκηση του Ε.Κ.

Χρόνια πολλά από την Ενωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ανατ. Μακ. και Θράκης