Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Οι αλλαγές για ανέργους κι επιδόματα

Όλες οι αλλαγές για ανέργους κι επιδόματα
Αλλαγές που αφορούν όλους τους ανέργους έρχονται μετά την σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.