Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ «ΠΑΠΑΓΑΛΙΚΗ» ΜΑΘΗΣΗ


Αν η παιδεία μας δεν προσαρμοσθεί στις δύσκολες απαιτήσεις των κοινωνιών της γνώσης, η δια παπαγαλίας μάθηση θα αυξάνει εντυπωσιακά τον αριθμό των ανέργων
η ανεργία είναι ανάλογη της προόδου της τεχνολογίας.
η ανεργία είναι ανάλογη της προόδου της τεχνολογίας.


του Ν. Θ. Αποστολάτου *                
Το 1998, στον πρόλογο του βιβλίου μας με τίτλοΤο Εκλογικό Σύστημα Καθορίζει την Δομή της Δημοκρατίας, αναφέραμε: «Δύο είναι οι μεταβολές που συντελούνται στο σύμπαν: α) μεταβολή ύλης και της ισοδύναμής της ενέργειας και β) μεταβολή πληροφορίας». Αυτές τις δύο μεταβολές προσπαθεί ο άνθρωπος να επηρεάσει με την εργασία του προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του στον πλανήτη μας. Στο ίδιο βιβλίο είχαμε ασχοληθεί και με το θέμα «Τεχνολογία και Δημοκρατία» και τις όποιες επιπτώσεις θα έχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εξέλιξη της δημοκρατίας. Εκεί είχαμε σημειώσει ότι η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την παραγωγή με αντίστοιχη ελάττωση της χρονικής ανθρώπινης απασχόλησης. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η ανεργία είναι ανάλογη της προόδου της τεχνολογίας.
Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μειωθεί η ανεργία είναι α) να αυξηθεί η σήμερα εφαρμοζόμενη άναρχη και καταστροφική παραγωγή και πέραν των ανέργων μας, ή β) να μειωθεί αντίστοιχα η ημερήσια απασχόληση της ανθρώπινης συμμετοχής στην παραγωγική εργασία αφού συμπληρωθεί με αντίστοιχη θετική εργασία, δηλαδή με εργασία για βελτίωση του περιβάλλοντος και για πνευματική ανάπτυξη. Ακριβώς μόνο με τον δεύτερο τρόπο μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανεργία εάν θέλουμε να προλάβουμε εκρηκτικές εξελίξεις. Και εδώ απαιτείται πρωτίστως να γίνει μία δυναμική αναγέννηση της Δημοκρατίας, στην οποία την εξουσία θα ασκούν οι άριστοι. Προηγουμένως, όμως, χρειάζεται να οριστεί με έναν τρόπο αποδεκτό από τον λαό τί σημαίνει «άριστοι» και με ποιον αδιάβλητο τρόπο επιλέγονται αυτοί. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία είναι πράγματι Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι λαοί.