oaednews

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Εντός της ημέρας 'βγαίνει' η προκήρυξη για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25000 θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Σήμερα βγαίνει στον αέρα η προκήρυξη 

 Το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» είναι οκτάμηνης διάρκειας με απασχόληση σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.α. και με μισθό 569 ευρώ θα επιλέγουν βάση μοριοδότησης, οι 25.000 ωφελούμενοι ανέργων 169 ειδικοτήτων. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι ηλικίας έως και 54 ετών στην αίτησή τους επιλέγουν επίσης από ένα έως δύο θεματικά αντικείμενα για το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Επισημαίνεται ότι για τους δυνητικά ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω η εν λόγω επιλογή είναι προαιρετική.

Σε 509 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 Οι 509 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα θα γίνουν στο πλαίσιο της ανάκτησης του ελέγχου λειτουργίας στις δομές της χώρας. Η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, ήτοι διοικητικού – οικονομικού, μηχανικών, πληροφορικής, νομικών, γενικών καθηκόντων κλπ. καθίσταται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και της κεντρικής υπηρεσίας αλλά και των περιφερειακών δομών του υπουργείου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Με την προκήρυξη 2Κ/2022 μέσω ΑΣΕΠ, ξεκινούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 473 ατόμων (106 Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 87 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 177 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 103 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), ενώ αναμένεται η προκήρυξη των υπολοίπων 36 θέσεων για πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Γ2022 με πάνω από 800 μόνιμες προσλήψεις

 Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Το Dnews σας είχε ενημερώσει για την προκήρυξη στην οποία θα εμπεριέχεται εξεταστέα ύλη προκειμένου να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι ενώ, η δημοσίευση αναμένεται προς τα τέλη Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα γύρω στις 25 και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου.

Ιδιώτες διευθυντές με τον… Νόμο! Όλες οι αλλαγές που έρχονται στον ΕΦΚΑ

 Νόμος του κράτους είναι και επίσημα από χθες οι παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Εφεξής θα έχουν το δικαίωμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα να καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις στον Φορέα, ενώ αλλάζει η πειθαρχική διαδικασία για τους εργαζόμενους. Με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν θα προσφέρεται πριμ παραγωγικότητας, ενώ  τροποποιείται και το καθεστώς που ισχύει στις προμήθειες και δημιουργείται ειδική εταιρία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θεωρεί ότι πρόκειται για μια σειρά από παρεμβάσεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν ώστε να ξεπεραστούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ και να διευκολύνονται εφεξής, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι. Οι εργαζόμενοι του Φορέα, στον αντίποδα, εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος νόμος οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και εγείρουν θέματα συνταγματικότητας ορισμένων διατάξεων.

Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που ψηφίστηκαν και θα εφαρμοστούν είναι οι εξής:

  • Ιδιώτες διευθυντές και γενικοί διευθυντές: Όπως προέκυψε από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, πρόκειται να προσληφθούν έως 256 στελέχη του ιδιωτικού τομέα για να καλύψουν τις διευθυντικές θέσεις στον ΕΦΚΑ, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι προσλήψεις θα γίνουν με Δημόσια Προκήρυξη και με σύμπραξη του ΑΣΕΠ. Θα αφορούν μετακλητούς και η σύμβαση θα είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  Αυτό σημαίνει ότι στο μέγιστο επίπεδο η απασχόληση αυτών των στελεχών στον ΕΦΚΑ θα είναι για έξι χρόνια. Οι μισθοί τους θα φτάνουν έως τα 8.100 ευρώ μικτά. Το  υπουργείο Εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμβεί καμία καθαίρεση. Αντίθετα, θα μπορεί ο οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΕΦΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις να θέσει υποψηφιότητα και να αναλάβει Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής. Επιπλέον δημιουργείται νέα διοικητική και οργανωτική δομή, με αλλαγές στον τρόπο επιλογής του διοικητή και των υποδιοικητών του Οργανισμού και νέο οργανόγραμμα, που θα γίνει από εξωτερικό σύμβουλο.