Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

H Ελλάδα μπορεί να μειώσει την ανεργία, εκτιμά έκθεση ΣΕΒ-McKinsey


Μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ κατά 50 δισ. ευρώ μπορεί να πετύχει η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με μελέτη του οίκου McKinsey, που προτείνει την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων.