Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΟΣΑ: Εκτός εργασίας και εκτός εκπαίδευσης οι νέοι εξαιτίας της ύφεσης


Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό σε χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους.

Συμμετοχή στη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Συνάδελφοι,
      Συμμετέχει και ο ΟΑΕΔ (οι Υπηρεσίες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης) στη Στάση εργασίας που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη, 12/9/12, από 12.00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να μετάσχουν οι υπάλληλοι στα συλλαλητήρια που θα  πραγματοποιηθούν στις παραπάνω πόλεις.
(Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ)  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ