Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Δημιουργία Νέων ΚΠΑ2


Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ.80030/29-6-2007 απόφασής μας
«Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και
αρμοδιότητες των Κ.Π.Α. 2 του Ο.Α.Ε.Δ.», όπως αυτή ισχύει.
Έχοντας υπόψη:.......................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συμπληρώνουμε την παρ.1 της υπ΄ αριθ.80030/29-6-2007 απόφασής μας όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. 80049/24-10-2007, 15778/41/4-3-
2008, 64655/93/17-10-2008, 10439/11/18-3-2009, 14526/23/5-5-2009 και
23186/37/23-7-2009 όμοιες αποφάσεις μας και συγχωνεύουμε τις παρακάτω
Τοπικές Υπηρεσίες (Τ.Υ.) και τα αντίστοιχα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(Κ.Π.Α.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε
ενιαίες κατά πόλη ή περιοχή υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες αποκαλούνται Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης 2 (Κ.Π.Α. 2) του Οργανισμού ως εξής :
Τ.Υ. Αγίων Αναργύρων και Κ.Π.Α. Αγίων Αναργύρων σε Κ.Π.Α. 2 Αγίων
Αναργύρων.
Τ.Υ. Αγίας Παρασκευής και Κ.Π.Α. Αγίας Παρασκευής σε Κ.Π.Α. 2 Αγίας
Παρασκευής.
3
ΑΔΑ: 4ΑΛΡΛ-Β
Τ.Υ. Αιγίου και Κ.Π.Α. Αιγίου σε Κ.Π.Α. 2 Αιγίου.
Τ.Υ. Βόλου και Κ.Π.Α. Βόλου σε Κ.Π.Α. 2 Βόλου.
Τ.Υ. Ηρακλείου Κρήτης και Κ.Π.Α. Ηρακλείου Κρήτης σε Κ.Π.Α. 2 Ηρακλείου
Κρήτης.
Τ.Υ. Καισαριανής και Κ.Π.Α. Καισαριανής σε Κ.Π.Α. 2 Καισαριανής.
Τ.Υ. Ν. Ιωνίας και Κ.Π.Α. Ν. Ιωνίας σε Κ.Π.Α. 2 Ν. Ιωνίας.
Τ.Υ. Ναυπλίου και Κ.Π.Α. Ναυπλίου σε Κ.Π.Α. 2 Ναυπλίου.
Τ.Υ. Πάτρας και Κ.Π.Α. Πάτρας σε Κ.Π.Α. 2 Πάτρας.
Τ.Υ. Περιστερίου και Κ.Π.Α. Περιστερίου σε Κ.Π.Α. 2 Περιστερίου.
Τ.Υ. Σερρών και Κ.Π.Α. Σερρών σε Κ.Π.Α. 2 Σερρών.
Όσον αφορά στον καθορισμό της διάρθρωσης και στις αρμοδιότητες των ανωτέρω Κέντρων
Προώθησης Απασχόλησης 2 (Κ.Π.Α. 2) ισχύουν αντιστοίχως οι παρ.2 και 3 της
υπ΄ αριθ.80030/29-6-2007 απόφασής μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς
της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
4

ΖΕΣΤΗ ΤΥΡΟΠΙΤΑ


Θέλω να ανοίξω ένα τυροπιτάδικο. Επειδή όμως δεν έχω λεφτά, θα ήθελα όσοι περνούν έξω από το χώρο που σκοπεύω να ανοίξω το τυροπιτάδικο, να μου πληρώνουν τις τυρόπιτες που δεν μπορώ προς το παρόν να τους πουλήσω, έτσι ώστε σε κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. ύστερα από δύο χρόνια) να μπορώ να τους πουλάω τυρόπιτες, τις οποίες φυσικά και πάλι θα πληρώνουν!
Όχι, δεν είμαι βλαμμένος, απλά προσπαθώ να ακολουθήσω την ίδια πετυχημένη πρακτική των κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει τα έργα οδοποιίας στο εθνικό μας δίκτυο και εισπράττουν διόδια για έργα που δεν έχουν ακόμη κατασκευάσει.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνδρομή σας και επιφυλάσσομαι για την παρασκευή πολύ νόστιμων εδεσμάτων, όταν θα είμαι βέβαια έτοιμος
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ