oaednews

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Αριστερή Παρέμβαση ΟΑΕΔ: Τα ασύστολα ψεύδη της κυβέρνησης και η αλήθεια για το αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη.

 τα ασύστολα ψεύδη της κυβέρνησης και   

η αλήθεια             για το αντεργατικό

                             τερατούργημα Χατζηδάκη


Με τον παραπλανητικό τίτλο  «Για την Προστασία της Εργασίας», οδεύει προς ψήφιση το νομοσχέδιο, με το οποίο η Κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στους εργαζόμενους αφού καταργεί θεμελιώδη δικαιώματα  που ισχύουν εδώ και 100 χρόνια. Ο τίτλος αλλά και όλη η συγκρότηση του νομοσχεδίου παραπέμπει στο Οργουλιανό δυστοπικό περιβάλλον του ‘1984’ , με γλώσσα που ακυρώνει την αλήθεια και διαστρέφει την πραγματικότητα.

Σε αυτό το πνεύμα και τα χρυσοταισμένα κανάλια εμφανίζουν  την κατάργηση του 8ωρου σαν την κατοχύρωση του . Όμως δεν ρωτάει κανείς, τον Υπ. Εργασίας και τους κυβερνητικούς φωστήρες                                                   «.. μα αφού ήταν κατοχυρωμένο εδώ και 100 χρόνια γιατί όλη η πρεμούρα να το κατοχυρώσει ο Χατζηδάκης ξανά».

Μείωση της υποχρεωτικής τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τι ισχύει για τα self tests - Nέα ΚΥΑ

 Αναλυτικότερα σχετικά με τη λειτουργία του δημοσίου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων προβλέπεται :

 1. Δημόσιες υπηρεσίες

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β' 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 (Β' 1870) και Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β' 2183) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

Νομική επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα εργασιακά

 Νομική επεξεργασία επί του ν/σ για τα εργασιακά από την ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΔΕΔΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επιστολή – Νομική επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα εργασιακά

2021.05.31 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της  Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 


Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της  Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» είναι αρκετά πυκνό και εμπεριέχει πλήθος ρυθμίσεων που αφ’ενός μεν αφορούν στην εκτέλεση διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, μεταξύ των οποίων και η εισαγωγή ευρωπαϊκών οδηγιών, αφ’ετέρου εκτεταμένη μεταβολή πλήθους εθνικών ρυθμίσεων του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΕΣ»

31 Μαΐου 2021 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι νόμοι αλλάζουν ή καταργούνται μέσα από τις κινητοποιήσεις των πολιτών με αγώνες και επιχειρήματα για την αδικία και το κακό που προκαλούν. Οι διαρκείς κινητοποιήσεις των μαθητών, των γονέων τους, η αντίθεση των εκπαιδευτικών του κλάδου μας κατά του ν.4763/2020, άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα στο αφήγημα της αναβάθμισης του θεσμού της Μαθητείας του ΟΑΕΔ που μας σερβίρει η Κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΟΑΕΔ!!!

Βλέπουμε έκπληκτοι όλες και όλοι μας να μην προωθούνται 5,5 μήνες μετά την ψήφιση του ν.4763/2020 οι εφαρμοστικές ΚΥΑ. Τα σχολεία εκδίδουν βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για τους μαθητές που αναφέρονται στον καταργημένο ν.3475/2006. Η Διοίκηση δεν απαντά στα γραπτά ερωτήματα Διευθυντών ΕΠΑ.Σ., σχετικά με τη διόρθωση των συμφωνητικών μαθητείας τα οποία επίσης αναφέρονται στο ν.3475/2006 και επιλέγει τηλεφωνικές «εντολές» προς διευθυντές για υπογραφή τους όπως αυτά εκδίδονται από το μηχανογραφικό σύστημα «Πλάτωνας».