Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Χαμηλή η απορρόφηση των αποφοίτων ΚΕΚ

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται τα ποσοστά απορρόφησης των εκπαιδευομένων στις δομές της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ) και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) από την αγορά εργασίας, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.
Επίσης, πολύ χαμηλή είναι η διατηρησιμότητα της εργασίας τους ως προς το χρόνο, η συνάφεια της εργασίας τους με το αντικείμενο της κατάρτισης, καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων από την κατάρτιση στην εργασία τους.

Από κόσκινο ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, νοσοκομεία, και ο ΟΑΕΔ

Στοχευμένους "πιλοτικούς ελέγχους" σε 6 σημαντικούς κρατικούς φορείς (επιλεγμένοι ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΟΤΑ, νοσοκομεία, κλπ.) ξεκινούν ειδικές ομάδες του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να διαπιστώσουν όχι μόνο τη νομιμότητα των δαπανών τους, αλλά και το αν λειτούργησαν αποτελεσματικά και αποδοτικά, επιτυγχάνοντας τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν οι δημόσιοι πόροι.

Εργαστήρι Συμβουλευτικής Ανέργων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Δελτίο Τύπου


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 15/11/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων».