oaednews

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

Στάση εργασίας την Τετάρτη 26 Ιουλίου, ώρα 11.00πμ μέχρι τη λήξη ωραρίου

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» και την ψήφισή του την επόμενη βδομάδα από τη Βουλή, αποφάσισε την κήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 (μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου) από τις 11.00πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου και την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την ίδια μέρα στις 11.30πμ στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7). Καλούμε τα  Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να οργανώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Καμία παράταση στο πρόγραμμα

 Δεν θα υπάρξει όπως φαίνεται νέα παράταση για την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ για 25.000 ωφελούμενους σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων καθώς δεν υπάρχουν άλλα χρήματα.

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα

 Αθήνα, 20/7/2023

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/234/οικ. 12196

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3337,-3340, -3250, -3378
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα

Σχετ.: 1. Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
2. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/12-7-2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:ΨΤΡ146ΜΤΛ6-ΨΣΒ)
3. Η αρ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 39435/19-07-2023, ΑΔΑ: 9ΧΖΛ465ΦΥΟ-Π50 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
4. Η αρ. πρωτ.52903/26-5-2023, ΑΔΑ: 6ΡΛ646ΜΤΛΚ-Ρ6Ο, εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


Κατόπιν του αρ. 1 σχετικού επικαιροποιημένου έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας1, σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται ότι θα επικρατήσουν εκ νέου συνθήκες καύσωνα στην Χώρα και σε συνέχεια και των αρ. 3 και 4 ως άνω σχετικών εγκύκλιων οδηγιών των συναρμόδιων Υπουργείων, σας γνωρίζουμε ότι στις υπηρεσίες, των οποίων η έδρα είναι σε περιοχή, όπου θα επικρατήσουν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 40°C την Παρασκευή 21/7/2023 θα εφαρμοστούν εκ νέου τα μέτρα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/12-7-2023 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΨΤΡ146ΜΤΛ6-ΨΣΒ).

Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου προκειμένου να εκδοθούν νεότερες οδηγίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η τεχνολογία αυξάνει την ανεργία; Όχι ακριβώς.

 Η δημοσίευση της έκθεσης Προοπτικές Απασχόλησης 2023 του ΟΟΣΑ αναζωπύρωσε για άλλη μια φορά τη  δημόσια συζήτηση αναφορικά με τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας νέα δεδομένα, η έκθεση εστιάζει σε τεχνολογίες αυτοματοποίησης– π.χ. ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά.– προσδιορίζοντας τα επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης.

Στο σύνολο των 27 κρατών μελών του ΟΟΣΑ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, το 26,8% του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Φυσικά, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των χωρών. Στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία πάνω από 35% των εργαζομένων απασχολούνται σε επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Στις χώρες αυτές, όπου έχει μετεγκατασταθεί σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας της ΕΕ,  μετασχηματίζονται και αυτοματοποιούνται οι γραμμές βιομηχανικής παραγωγής έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λουξεμβούργο το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης που κινδυνεύει από την αυτοματοποίηση είναι ίσο ή μικρότερο του 20%. Στην Ελλάδα το σχετικό ποσοστό είναι 27,6%.

Απογοητεύουν, όσον αφορά στην ανεργία των νέων, τα στοιχεία της νέας έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ

 

Ενώ τα ποσοστά ανεργίας τους δείχνουν να μειώνονται τα τελευταία χρόνια, η μείωση αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση των θέσεων εργασίας αλλά κυρίως στη μείωση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό

Απασχόληση ανηλίκων

Γράφει ο/ηΆννα Χρυσούλη

 Μπορώ να απασχολήσω ανήλικο στην επιχείρηση μου;

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι εργοδότες που επιθυμούν τους καλοκαιρινούς μήνες να απασχολήσουν ανήλικους.

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο αλλά όχι το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και κάθε τύπου τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, επιτρέπεται να εργαστούν έως έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.