Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Εγώ, ο δημόσιος υπάλληλος... του αγνώστου

Το παρακάτω κείμενο μας απέστειλε ανώνυμος, συνάδελφος? Μας αρέσει και το κάνουμε ανάρτηση!


Εγώ, ο δημόσιος υπάλληλος δεν θέλω να δώσω από τη ζωή μου ούτε ένα λεπτό παραπάνω για να ελαττωθεί ο φόρτος εργασίας της υπηρεσίας μου.

Υπεύθυνη δήλωση συντάξιμης προϋπηρεσίας για ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία, του Γιώργου Αλεξιάδη


Θέμα : Υπεύθυνη δήλωση συντάξιμης προϋπηρεσίας για ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία,


Συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι, κατ’ επίκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 και εργασιακής εφεδρείας,