Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Ο Κέρβερος και η ανεργία

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Κέρβερος, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον φύλακα του Άδη, λαμβάνει την μορφή ενός τρομερού σκύλου με 3 κεφάλια.

153 NAI KAI 145 OXI