Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Το σχέδιο για την εφεδρεία

Από τη «δεξαμενή» των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα προκύψει το... κύμα του προσωπικού που θα τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία μέσα στους επόμενους μήνες.