Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, έτσι δεν λένε; Νέες θέσεις εργασίας, νέα επαγγέλματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Επαγγέλματα τα οποία μηδενίζουν την αξιοπρέπεια οδηγώντας τους ανθρώπους που τα ασκούν στην εξαθλίωση και στην πλήρη αποκτήνωση. Όπως, για παράδειγμα, "υπεύθυνος ανόρθωσης ηθικού εργοδότη". Πάρε 200 ευρώ τον μήνα και να είσαι ευχαριστημένος, νέε μου...