Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011


Τα παίρνουν από τον ΟΑΕΔ και απολύουν

Καταστρατήγηση ακόμη και των συμβατικών υποχρεώσεων πολλών επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΚΗ), καθώς, όπως διαπιστώθηκε, εταιρείες που επιδοτούνται για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας προχωρούν σε απολύσεις και καταπάτηση των εργασιακών σχέσεων.
Η «αποκάλυψη» έγινε τυχαία, έπειτα από την προσπάθεια εταιρείας να μειώσει το μισθό ενός υπαλλήλου της, με τους συνδικαλιστές να διαπιστώνουν τελικά πως η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με την προϋπόθεση να διατηρεί τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και τις εργασιακές σχέσεις.
«Δυστυχώς με τους τελευταίους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση όλα πλέον είναι υπέρ των εργοδοτών. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με συνέπεια η εργοδοτική ασυδοσία και ο εργασιακός μεσαίωνας να κυριαρχούν και στην Κρήτη» δήλωσε ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης.
Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με επιστολή του προς τη Λούκα Κατσέλη ζητά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να σταματήσει η ασυδοσία στην αγορά.
Πριν από λίγες εβδομάδες ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου είχε δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις που δεν θα τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους θα «βγαίνουν» από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και θα πρέπει να επιστρέψουν τις επιχορηγήσεις.
Παράλληλα οι συνδικαλιστές ζητούν την ανάρτηση στο Διαδίκτυο -βάσει των πρωθυπουργικών εξαγγελιών για διαφάνεια- όλων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιχορήγησης, καθώς και τον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων με δεύτερη επιστολή τους προς τον περιφερειακό διευθυντή Κρήτης του ΟΑΕΔ. *
πηγή: Ελευθεροτυπία, 29/1/11

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ


Εμφαση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης αλλά και σης σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ θα δώσει η νέα διοίκηση του Οργανισμού το 2011. Τις προτεραιότητες αυτές εξήγησε χθες στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ο διοικητής του Οργανισμού κ. Ηλίας Κι κίλιας. Ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι είναι πιο αποδοτικά τα προγράμματα αναζήτησης εργασίας μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα προγράμματα επιδότησης του κόστους εργασίας και γι' αυτό τον λόγο η διοίκηση του Οργανισμού θα δώσει βάρος στην επανασύσταση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, ώστε ο κάθε πολίτης να βρίσκει στον δήμο που μένει υπηρεσίες συμβουλευτικής για την αναζήτηση εργασίας. Παράλληλα η διοίκηση θα αναβαθμίσει τα προγράμματα μαθητείας, ώστε στις αντίστοιχες σχολές να εισέρχονται πλέον απόφοιτοι γυμνασίου οι οποίοι θα λαμβάνουν και γενική παιδεία, πέραν των μαθημάτων ειδικότητας, για να είναι ικανοί να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνικά εγχειρίδια. Τέλος, ο κ. Κικιλιας παραδέχθηκε όπ οι ασφαλιστικές εισφορές, ως τμήμα του κόστους εργασίας, είναι στην Ελλάδα από τις υψηλότερες στον ΟΟΣΑ και αποτελούν αντικίνητρο για τη διεύρυνση της απασχόλησης. Με βάση αυτή την παραδοχή ο ΟΑΕΔ θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών κάνοντας χρήση όρων που προέρχονται από συμψηφισμό των οφειλών του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ.

ΠΗΓΗ: ΚΕΡΔΟΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ


ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ήταν η συμφωνία που είχε κάνει με τους εργαζόμενους στην Ολυμπιακή ο γαλάζιος Κωστής Χατζηδάκης. Οπως ανέφερε χθες στην Επιτροπή της Βουλής ο διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Κικίλιας, το 2010 ο Οργανισμός έδωσε 100 εκατ. ευρώ για επιδόματα στους 4.500 εργαζόμενους αφού η συμφωνία προέβλεπε ότι στους 6 πρώτους μήνες θα παίρνουν το 100 α ων αποδοχών τους. Με τέτοιες συμφωνίες ποιος θα έλεγε όχι στην εθελούσια αποχώρηση. Π.Σ. 
ΠΗΓΗ :ΝΙΚΗ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. .
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες που αφορούν τον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε :
1. Τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε με εξαίρεση την τοποθέτηση, μετακίνηση και
μετάθεση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και τις πράξεις που εκδίδονται με τη
σύμπραξη άλλων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή σε κλάδους, βαθμούς
ή ειδικότητες.
3. Την εισήγηση για το περιεχόμενο περιοδικών εντύπων του Υπουργείου σε θέματα
εργατικής νομοθεσίας και γενικότερα προβολής των δραστηριοτήτων του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και για το περιεχόμενο εκπομπών στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης για τα ίδια θέματα.
4. Την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής
εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
5. Την οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς
Επιμόρφωσης, κοινών προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης για υπαλλήλους
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε) και του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
6. Την οργάνωση και την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού
ενδιαφέροντος για υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), όπου μπορεί να
περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, και
θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
2
ΑΔΑ: 4ΑΡΟΛ-Δ
7. Την οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης, προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
8. Την μέριμνα για την μετεκπαίδευση υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) αν κρίνεται αναγκαία για την διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών
γνώσεων που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της
Υπηρεσίας ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές Διοίκησης και Τεχνολογίας.
9. Τη μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο.
10. Τη μέριμνα για την έκδοση απόφασης διορισμού διδακτικού προσωπικού των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε) ή ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εφόσον
δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
11. Το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του πάσης φύσεως
προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με
εξαίρεση τις πράξεις που εκδίδονται με τη σύμπραξη άλλων Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
12. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
13. Τη συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας και συμβουλευτικών επιτροπών
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
14. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Β. Επίσης στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
1. Την υπογραφή Γενικών Εγκυκλίων και Οδηγιών σε θέματα που αφορούν το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και
οδηγίες στα πλαίσια της ακολουθούμενης πρακτικής και νομολογίας.
2. Την έκδοση διαταγών για τη διενέργεια διοικητικών ανακρίσεων ή διαχειριστικών
ελέγχων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
3. Την υπογραφή όλων των εγγράφων επανεξετάσεως, αιτήσεων, υπομνημάτων,
αναφορών, παραπόνων και καταγγελιών πολιτών, εναντίον ενεργειών ή απαντήσεων
των οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
4. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου και τα
Τμήματα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και ερωτημάτων προς το Γραφείο Νομικού
Συμβούλου για καθοδήγηση με ατομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές των
Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
3
ΑΔΑ: 4ΑΡΟΛ-Δ
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
4