Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για  εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες, με  σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Κόβονται τα εποχιακά επιδόματα ανεργίας...Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος  των νέων προϋποθέσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας. Με  εγκύκλιό του ο ΟΑΕΔ θέτει  ουσιαστικά σε εφαρμογή το Νόμο 3986/11, άρθρο 39 παρ. 1.  Σύμφωνα, λοιπόν, με το νέο νόμο, για τον υπολογισμό του επιδόματος  ανεργίας λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες επιδότησης που έχει λάβει ο δικαιούχος κατά την προηγούμενη τετραετία και με ανώτατο όριο τις 450 ημέρες επιδότησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι απασχολούνται σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα δεν θα λαμβάνουν από το 2013 επίδομα ανεργίας.

ΠΩΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

 Τα δύο τελευταία χρόνια έκλεισαν πάνω από 3.000 περίπτερα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αφορμή το καθεστώς φορολόγησης των τσιγάρων
Η οικονομική επιστήμη στηρίζεται στην αρχή της συναλλαγής, η οποία είναι πάντα, με κάποιες εξαιρέσεις, αμφοτεροβαρής. Έτσι, κάθε οικονομικό μέτρο έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο παρατηρείται με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των τσιγάρων όπου ο τρόπος φορολόγησής τους μπορεί να έχει «ευγενείς» στόχους, ωστόσο με αρνητικά συνολικά αποτελέσματα.

Επαγγέλματα που αντέχουν στην κρίση

Οι Οικονομικές Εξελίξεις του ΚΕΠΕ στην νέα τους τριμηνιαία έκθεση, παρουσιάζουν τα επαγγέλματα έχουν δουλειά που παρά την κρίση και την τεράστια ανεργία αντιστέκονται και «γεννούν» απασχόληση. Ποιοι επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; «Αντέχουν» τα επαγγέλματα υψηλής κατάρτισης, αλλά και οι αγροτοεργάτες, οι πλανόδιοι πωλητές και οι οικιακοί βοηθοί. Μετά την κρίση βελτιώθηκε και η ζήτηση για μερικές κατηγορίες ειδικευμένων γεωργών, και για ορισμένα τεχνικά επαγγέλματα όπως οι σιδηρουργοί και οι τεχνικοί. Οι κλάδοι που κατέγραψαν αύξηση της απασχόλησης και μετά το 2008 που ξεκίνησε η κρίση (στοιχεία έως το τέλος του 2010 είναι)...