Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

1.200.000 Βρετανοί δημόσιοι υπάλληλοι στην ανεργία

Τα 1,2 εκατ. θα φτάσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Βρετανία που θα χάσουν τη δουλειά τους έως το 2015 ενώ θα αυξηθούν σημαντικά οι φόροι που θα πληρώσουν οι οικογένειες το 2013,

198.000 υπαλληλοι έχουν αποχωρήσει απο το Δημόσιο απο το 2009

Η πορεία της μείωσης του προσωπικού στο Δημόσιο άρχισε μετά τις εκλογές του 2009. Μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή στα τέλη Δεκεμβρίου, στο Δημόσιο απασχολούνταν 108.000 λιγότεροι υπάλληλοι σε σχέση με το 2009,

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένωνΗ αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του εργατικού δικαίου και βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των όρων εργασίας. Δεσμεύει την εργοδοτική συμπεριφορά στο σύνολό της και στοχεύει στη δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Απαγορεύει στον εργοδότη τη δυσμενέστερη μεταχείριση του εργαζομένου σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους που βρίσκονται σε όμοια κατάσταση, όταν αυτή είναι αυθαίρετη. Είναι δε αυθαίρετη η δυσμενέστερη μεταχείριση, όταν δε συντρέχει κανένας λόγος που τη δικαιολογεί.

Η κρίση στραγγαλίζει τη ζωή του 50% των Ελλήνων