Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Οι άνεργοι αποφεύγουν τις αγροτικές εργασίες

Οι Ελληνες ζουν την κρίση «στο πετσί τους»,ωστόσο, ακόμα και σε περίοδο υψηλής ανεργίας, είναι αρκετά επιλεκτικοί ως προς τα επαγγέλματα που δέχονται να κάνουν.