Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

O.Y. ΟΑΕΔ :Αίτημα παράτασης κανονικών αδειών έτους 2014

Αρ. Πρωτ.152/20-3-2015
Προς: Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης κ. Στυλλιανό Κλάδη
Κοιν.: Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη
Διευθυντή Γραφείου Διοικητή, κ. Αναστάσιο Πεχλιβανίδη
Κ. Γενικέ,
Λόγω ιδιαίτερα μεγάλου φόρτου εργασίας πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν κάνει χρήση του συνόλου της κανονικής άδειας έτους 2014.