Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Διαβάστε ολόκληρο το προσχέδιο Νόμου αναφορικά με την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.