oaednews

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

Επιδότηση έως 60.000 ευρώ σε ανεργούς από τον ΟΑΕΔ. Ποιοι και γιατί τη δικαιούνται;

Με 100% επιδότηση των λειτουργικών μπορούν άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ από 25 χρόνων και πάνω να στήσουν τη δική τους νεοφυή επιχείρηση. Τα χρήματα, που αντιστοιχούν στο ποσό των 60.000 ευρώ, δίνονται μέσω της δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του νέου ΕΣΠΑ.  

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος που χρηματοδοτεί το νέο ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 48 εκατ. ευρώ και αυτή αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του χρόνου.   Οι νέοι που θα συμμετάσχουν για να ενισχυθούν οικονομικά θα πρέπει να επιλέξουν η επιχείρηση που θέλουν να κάνουν να δραστηριοποιείται σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:   Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. Το ποσό των 60.000 ευρώ δίνεται για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες στο ξεκίνημα της επιχείρησης.

Συμπαράσταση στους 5 φοιτητές για τη μη έκδοση του στην Ιταλία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2015 - ημέρα Πανεργατικής απεργίας – πραγματοποιήθηκαν αιφνίδιες εισβολές στα σπίτια πέντε φοιτητών και εργαζομένων, κατοίκων της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι συνελήφθησαν, κατόπιν εντάλματος των ιταλικών αρχών. Η Ιταλική Αστυνομία, είχε προσαγάγει τους πέντε Έλληνες διαδηλωτές που συμμετείχαν στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Μιλάνο και στη συνέχεια απέστειλε στις ελληνικές αρχές αίτημα έκδοσης τους για να δικαστούν με βαριές κατηγορίες στην Ιταλία.
Η διαδικασία δίωξης σε βάρος πολιτών από άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με αφορμή τη συμμετοχή τους σε πρωτομαγιάτικη απεργιακή διαδήλωση, είναι πραγματικά πρωτοφανής. H αποτροπή αυτής της ακραίας κατασταλτικής μεθόδευσης αφορά κάθε άνθρωπο και την υπεράσπιση του δικαιώματος του να συμμετέχει σε κοινωνικούς αγώνες και κινητοποιήσεις.

Αντιδράσεις από τα ΚΕΠ για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ΟΑΕΔ

Με  κινητοποιήσεις απειλούν  οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ με κύρια αιτία  τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ στα ΚΕΠ. Οι εργαζόμενοι υπστηρίζουν πως απλούστατα οι ουρές μεταφέρθηκαν από τον οργανισμό στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και κάνουν λόγο για υποβάθμιση των  υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.
Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι η σχετική διάταξη για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό αλλά κανείς από το αρμόδιο υπουργείο δεν φρόντισε να ενημερώσει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ ή τους εκπροσώπους τους
Εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα ΚΕΠ βρέθηκαν την Τρίτη στο υπουργείο Εσωτερικών και διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να δουν τον αρμόδιο υπουργό και εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Πιλοτική τάξη μαθητείας στον ΟΑΕΔ

ρεπορτάζ από dikaiologitika.gr
Άρθρα που αφορούν το υπουργείο Παιδείας εντάχθηκαν στην Πράξη Νο­μοθετικού Περιεχομένου για «κατεπεί­γοντα θέματα» διαφόρων υπουργείων, που πέρασε η κυβέρνηση στο τέλος του χρόνου και δημοσιεύτηκε στην «Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως» στις 30 Δεκέμβρη.

Στην κατεύθυνση της αποφασιστικής προώθησης του θεσμού της μαθητείας από νωρίς, η κυβέρνηση ενέταξε στα πα­ραπάνω άρθρα διατάξεις που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και συγκεκρι­μένα: Συμπληρωματικά στο νόμο του 2013, ο οποίος προβλέπει τη μαθητεία στους μα­θητές των ΕΠΑΛ, δηλαδή την τζάμπα ερ­γασία στις επιχειρήσεις και πρώιμη εκμε­τάλλευση, προβλέπεται «Πρόγραμμα εκ­παίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθη­τεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας εί­κοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επι­μερισμένο κατ' ελάχιστον σε τέσσερις (4) μέρες. Την ευθύνη υλοποίησης της πιλο­τικής «Τάξης μαθητείας», της τοποθέτη­σης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν, έχει το ΕΠΑΛ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην «Πιλοτι­κή τάξη μαθητείας», διάρκειας εννέα μη­νών (από 6 που προβλεπόταν αρχικά), που θα λειτουργήσει την τρέχουσα και την επό­μενη σχολική χρονιά. 

Χαϊνηδες Η ΑΝΕΜΩΝΑ