Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Συντάξιμος ο χρόνος στην ανεργία


Μετά από από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ασφαλισμένη γυναίκα δικαιώθηκε και ο επιδοτούμενος χρόνος ανεργίας της προσμετρήθηκε για την κάλυψη των προϋποθέσεων για θεμελίωση μειωμένης σύνταξης.